Finansieringen af fremtidens idræt er usikker

Dansk idræt står over for en udfordring. Indtjeningen via lottospillene er faldende, og det ser ud til at fortsætte.
19. mar 2015
Dansk idræt står over for en udfordring. Indtjeningen via lottospillene er faldende, og det ser ud til at fortsætte.

Hent hele DIF OPINION som PDF-fil her. 

De almennyttige foreninger har siden den delvise liberalisering af spillemarkedet udelukkende fået del i overskuddene fra Dansk Lotterispil (Lotto). I 2013 var overskuddet fra Danske Lotterispil 45 millioner kroner mindre end forudset i finansloven. I 2014 er overskuddet ifølge Danske Spils regnskab faldet yderligere med 115 millioner kroner i forhold til året før.

For en organisation som DIF betyder det helt konkret et fald i indtægter på 8-10 millioner kroner i 2015 og et yderligere fald på 8-10 millioner kroner hvert eneste år, hvis den negative udvikling fortsætter.

UdlodningOp

Med de mørke udsigter er det naturligt at kigge på, hvad man kan gøre for at sikre den fremtidige støtte til dansk idræt. Direktør for Danske Spil, H.C. Madsen, er ikke i tvivl om, hvorfor overskuddet bliver mindre på lottospillene.

”Spillerne vandrer fra lotterispillene til licensspillene, som Oddset. Spilaktiviteten foregår på nettet, og man får sin gevinst med det samme,” siger han.

For at mindske betydningen af de faldende lottoindtægter og sikre en fremtidig finansiering af de almennyttige foreninger foreslår H.C. Madsen en simpel løsning.

”Hvis man kombinerer overskuddet fra lottomidlerne med overskuddet fra licensspillene, vil idrætten ikke opleve en faldende støtte,” siger han

Idræt på finansloven?

En anden mulighed er at sætte støtten til dansk idræt på finansloven. På den måde er man ikke afhængig af, at danskerne spiller Lotto. Det er dog ikke en idé, som politikerne i Folketinget synes om.

”Kulturen er underprioriteret. At sætte idrætten på finansloven ville være en for stor chance at tage,” siger Brian Mikkelsen, der er idrætsordfører for De Konservative.

Samme holdning har Astrid Krag, der er skatteordfører for Socialdemokratiet. 

”Idrætten skal ikke på finansloven. Vi kan ikke risikere, at idrætten bliver en kastebold til sidst i finanslovsforhandlingerne,” siger hun.

Krag har derimod en anden og lidt mere kreativ idé.

”Idrætten kan også få støtte fra andre steder. Hvad med støtte via folkeskolerne? Foreningerne er efter den nye reform blevet en stor del af skolernes mål om bevægelse. Idrætten hjælper også i høj grad på folkesundheden, så hvorfor ikke give støtte via sundhedssektoren?” spørger  Astrid Krag.

Danske Spil kan blive solgt

En helt tredje mulighed er at liberalisere det danske marked 100 procent. Staten kan vælge at sælge Danske Spil og åbne endnu mere op for de udenlandske spilleselskaber.

”Hvis vi sælger Danske Spil, så tager vi selvfølgelig afgifter fra de udenlandske spilselskaber, hvis de vil ind på vores marked. På den måde vil der stadig være penge til den danske idræt,” siger Leif Mikkelsen, der er idrætspolitisk ordfører for Liberal Alliance og tidligere formand for DGI.

Ikke overraskende er Morten Rønde, der er direktør for Onlinespilleselskaberne, enig i, at Danske Spil skal sælges.

”Vi forstår ikke, hvorfor idrætten kun skal støttes af lottomidlerne. Vi vil gerne være mere forbundet med foreningerne. Vi synes, det er på tide at droppe vanetænkningen og fokusere på bundlinjen,” siger Morten Rønde.

Hos DIF opfordrer man politikerne til at finde en langsigtet løsning.

”Det er politikerne der finde frem til og beslutte, hvilken model der skal være fremover. Min opfordring er, at de finder en løsning, så vi får genoprettet en model, der sikrer en stabil finansiering af idrætten, og som ikke er så sårbar over for danskernes skiftende spillevaner,” siger DIF’s formand, Niels Nygaard.