Hedensted og DIF indgår skole-partnerskab

Hedensted Kommune bliver rollekommune efter at have underskrevet en partnerskabsaftale. Aftalen skal være med til at løfte idræt, motion og bevægelse i kommunens skoler og sikre en mere aktiv skoledag.
11. mar 2015
Hedensted Kommune bliver rollekommune efter at have underskrevet en partnerskabsaftale. Aftalen skal være med til at løfte idræt, motion og bevægelse i kommunens skoler og sikre en mere aktiv skoledag.

Den nye folkeskolereform skal sikre eleverne 45 minutters motion og bevægelse om dagen, og Hedensted Kommune er nu officielt rollekommune på dette område, efter kommunen og Danmarks Idrætsforbund (DIF) har indgået en partnerskabsaftale.

Aftalen blev underskrevet tirsdag aften i forbindelse Award 2015-showet, hvor kommunens frivillige kræfter blev fejret i Gudenåcenteret i Tørring. Underskrifterne blev sat af henholdsvis Hedensteds Kommunes borgmester, Kirsten Terkilsen, og Tine Teilmann, der er bestyrelsesmedlem i DIF og formand for DIF’s skolepolitiske gruppen.

Med partnerskabsaftalen og den nye status som rollekommune forpligter Hedensted Kommune sig til at synliggøre metoder, der kan løfte idræt, motion og bevægelse i kommunens skoler, sikre en fysisk mere aktiv skoledag og virkeliggøre målet med skolereformens fokus på mere idræt og bevægelse i skolerne.

”Det er fantastisk, at vi i Hedensted Kommune har indgået en partnerskabsaftale med Danmarks Idrætsforbund, som kan være med til at stimulere og inspirere til reformens mål om mere bevægelse i børnenes hverdag. Vi vil bruge aftalen som et godt og solidt afsæt for samarbejdet mellem vores 21 skoler og vores mange foreninger og frivillige. Vi har mange positive tanker om de synergieffekter, vi kan få ud af dette samarbejde”, fortalte Kirsten Terkilsen.

Tidligere er Slagelse, Aalborg og Svendborg blevet udnævnt til rollekommuner, og Hedensted bliver den fjerde og sidste af slagsen.

Hedensted Kommune er allerede i front på en række områder i forbindelse med folkeskolereformens elementer om mere motion og bevægelse – blandt andet når det kommer til inddragelse af det lokale foreningsliv i undervisningen.

Desuden gør Hedensted Kommune en helt særlig indsats for at koble alle børn med foreningslivet. Via inklusionsprojektet ’Fritid for Alle’ sikrer Hedensted Kommune, at også de børn, som har særlige behov i form af eksempelvis handicap, overvægt, sociale problemer eller kulturelle forskelle bliver en del af foreningslivet.

”Det initiativ bakker DIF varmt op om, og det vidner om en kommune, som agerer med et stort socialt overskud. Vi glæder os til partnerskabet. Vi har gjort os mange erfaringer med, hvad der sker rundt omkring på landets skoler, og dem glæder vi os til at dele med jer,” sagde Tine Teilmann fra DIF.

DIF stiller sig med partnerskabsaftalen til rådighed med viden om 45 minutters motion og bevægelse i skoledagen, og fremover skal DIF og Hedensted Kommune holde halvårlige statusmøder. Hedensted Kommune vil desuden deltage i netværksmøder med de øvrige DIF-rollekommuner.

Yderligere oplysninger: 

Tine Teilmann, bestyrelsesmedlem i DIF, mobil 20 61 18 07
Kirsten Terkilsen, borgmester i Hedensted Kommune, mobil 2449 3820