Idrættens værdier er universelle

Med en ny række reformtiltag tager IOC ansvar og går forrest i moderniseringen af den internationale idrætsverden.
5. mar 2015
Med en ny række reformtiltag tager IOC ansvar og går forrest i moderniseringen af den internationale idrætsverden.

Debatindlæg af Thomas Bach, præsident for den Internationale Olympiske Komité, og Niels Nygaard, formand for DIF/Danmarks Olympiske Komité og bestyrelsesmedlem i den Europæiske Olympiske Komité, bragt i Politiken 5. marts 2015.

De olympiske lege har en enorm fascinationskraft, og legene er for langt de fleste atleter det ultimative stævne at deltage i. Sammenlignet med andre sports- eller kulturbegivenheder har OL den højeste kendskabsgrad i verden. Under de olympiske lege er flere end 10.000 atleter fra 205 nationer samlet under samme tag.

At forvalte verdens største sportsbegivenhed forpligter. Derfor har IOC i slutningen af 2014 vedtaget en række reformtiltag i det såkaldte Agenda 2020. Det omfatter 40 (20+20) regelændringer, der har som samlet formål at modernisere IOC. Regelændringerne betyder blandt andet, at IOC vil arbejde for, at de olympiske lege fremover skal være mere økonomisk bæredygtige. At det fremover skal være lettere at søge om et OL-værtsskab. At der sikres bedre lighed mellem kønnene. At der skal skabes bedre muligheder for, at ’nye’ sportsgrene kan blive eksponeret ved de olympiske lege. Og at sikre ’good governance’ og etiske retningslinjer i de nationale olympiske komitéer.

Det er initiativer, der skal medvirke til at videreudvikle IOC og den olympiske bevægelse. Og det er samtidig initiativer, der viser, at IOC er i stand til at reformere sig selv. Det er vores ambition, at hele den internationale idrætsverden vil lade sig inspirere af Agenda 2020 i egne reformprocesser.

Med agenda 2020 vil vi skabe mere åbenhed om vores aktiviteter og beslutninger. I mange lande er der et politisk ønske herom, og vi har i idrætten en klar interesse i at arbejde for mere åbenhed, da det vil understøtte idrættens fortsatte autonomi og legitimitet.

I idrætten er vi ligeledes meget opmærksomme på et politisk pres fra flere sider om at koble menneskerettigheder og idræt – fx ved tildeling af værtsskaber til store idrætsbegivenheder. Vi ser gerne, at idrætten medvirker til at gøre verden til et bedre sted at leve. Det kan den medvirke til via dialog og derved understøtte bedre forståelse på tværs af landegrænser, kulturer, racer og religion. Selvom idræt og politik ikke kan skilles ad, er det dog vigtigt at anerkende, hvor grænserne for idrættens indflydelse går. Vi kan stille krav i forhold til opførelse af olympiske anlæg og forhold for atleter, officials, mediefolk og tilskuere. Men de enkelte landes øvrige lovgivning, kan vi ikke blande os i. Her må andre – herunder menneskeretsorganisationer – tage over. Det er vigtigt at denne arbejdsdeling respekteres, og at verdens lande anerkender idrættens autonomi. Derfor er vi også tilfredse med, at FN bakker op om IOC, og den betydning sporten har overalt i verden. På FN´s seneste generalforsamling i New York i oktober 2014 vedtog medlemslandene således en resolution, som anerkender såvel sportens uafhængighed og autonomi   som IOC’s rolle som leder af den olympiske bevægelse.

De olympiske værdier som fair play, venskab og det at yde sit bedste står centralt i den olympiske bevægelse. Værdierne afspejler den ånd, som den olympiske bevægelse ønsker idrætskonkurrencer afviklet i. Men de er også udtryk for en bredere ambition om, at værdier i idrætten kan inspirere og påvirke andre dele af samfundslivet, herunder ikke mindst de børn og unge, som skal forme fremtiden. Et af IOC’s formål er således at bidrage til en mere fredelig og bedre verden ved at uddanne unge mennesker gennem idræt. På den måde spiller idrættens værdier også en positiv rolle for menneskerettighederne, hvilket FN anerkendte i en rapport i 2014.

IOC og FN har indgået en aftale om i fællesskab at arbejde for inddragelse af sport i at fremme social integration og økonomisk udvikling. Det skal blandt andet ske ved at sikre adgang for alle til sport og ved at sikre kvalitet i skolernes idrætsundervisning. To områder, som der også er et stærkt fokus på i Danmark. IOC arbejder fx sammen med FN’s fødevareprogram (WFP) om projektet ’IOC Sports Kit’ i Cambodia, som sikrer sportsudstyr til 84 skoler i Cambodia. På verdensplan har ’IOC Sports Kit’ siden etableringen i 2009 gennemført projekter med positiv effekt for flere end 650.000 børn på verdensplan. Sporten kan på den måde være med til at ændre verden i positiv retning.