Politikernes ansvar at løfte skolereformen

Det nye samarbejde mellem skoler og idrætsforeninger har det bedst i de kommuner, hvor opgaven ikke overlades til den enkelte skoleleder.
5. mar 2015
Det nye samarbejde mellem skoler og idrætsforeninger har det bedst i de kommuner, hvor opgaven ikke overlades til den enkelte skoleleder.

I Slagelse Kommune har en konsulent bidraget til at styrke kontakten mellem skole og idrætsforeninger. Det er lykkedes så godt, at tre foreninger har fået flere medlemmer det seneste halve år. Og i Hjørring er de traditionelle skolefritidsordninger blevet nedlagt og erstattet af tilbud, der i langt højere grad inviterer til idræt og bevægelse, når børnene får fri fra skole.

Det var blot to af de konkrete eksempler, der blev fremhævet på kongres-debatten om, hvordan vi – som konsekvens af den nye skolereforms intentioner om den åbne skole – sikrer en bedre sammenhæng mellem skoler og idrætsforeninger.

Hjørring og Slagelse er blandt de kommuner, som er kommet langt allerede i reformens første leveår og har sat samarbejdet mellem skoler og foreninger i system. Det skyldes ikke mindst, at politikerne både dér – og i de øvrige kommuner med ’fut i’, som det blev udtrykt – har taget ansvar.

”Samlet set er reformen kommet godt fra start. Men billedet er meget forskelligt landet over. Reformen er så fri, at man kan lade det være op til den enkelte skoleder at få samarbejdet med foreningerne til at fungere. Men så er der også den anden model, hvor det er kommunen og politikerne, der løfter opgaven og sammen med forvaltningen hjælper skolerne og foreningerne med at sætte rammerne,” sagde den radikale Anne Mee Allerslev, der er formand for KL’s børne- og kulturudvalg.

”Jeg synes bedst om de kommuner, der benytter den sidste model,” tilføjede Anne Mee Allerslev.

Hun blev blandt flere andre suppleret af Venstres Pia Allerslev, der er børne- og ungeborgmester i Københavns Kommune.

”Ja, ansvaret ligger hos mig. Og jeg kan da godt ærgre mig over, at vi ikke var lige så forudseende som eksempelvis Slagelse, der begyndte at forberede overgangen til reformen allerede for et par år siden. Men nu er vi i gang og har blandt andet afsat fire millioner kroner til 15 pilotprojekter,” sagde Pia Allerslev.