Fitnesskulturen boomede i 2014

Både den kommercielle og foreningsbaserede fitnesskultur oplevede igen i år 2014 flotte vækstrater. Foreningsidrætten og centrene er klar til samarbejde om at få endnu flere til at dyrke motion.
4. mar 2015
Både den kommercielle og foreningsbaserede fitnesskultur oplevede igen i år 2014 flotte vækstrater. Foreningsidrætten og centrene er klar til samarbejde om at få endnu flere til at dyrke motion.
FÆLLES PRESSEMEDDELELSE FRA DIF, DGI OG DFHO

Vækstraten fremgår af den årlige opgørelse over udviklingen i antallet af fitnesscentre, som foretages af DIF Analyse.

Den kommercielle fitnessbranche voksede i 2014 med 40 nye centre (nettotal). Det samlede antal af kommercielle fitnesscentre er nu oppe på 575 centre i alt – det højeste nogensinde i Danmark. 2014 var samtidig det år, hvor der blev lukket færrest kommercielle fitnesscentre siden 2008.

Fitness5
(Kilde: DIF Analyse 2012-2014, Idan 2006-2011).

Kasper Lund Kirkegaard, Forskningsansvarlig i DIF, har fulgt fitnessbranchen i mange år, og udtaler i denne sammenhæng:

”Fitnesskulturen blomster og har det rigtig godt. Vi kan se, at væksten i den kommercielle fitnessbranche både sker inden for de store fitnesskæder og de mindre mere nicheprægede centre. Der er hård konkurrence på markedet, og hvis man skal overleve som ny fitnessudbyder i kampen mod de store fitnesskæder, så skal konceptet være nichepræget, så det adskiller sig tydeligt fra de andre mere almindelige tilbud.”

Kasper Lund Kirkegaard siger endvidere om de nye tendenser i fitnesskulturen:

”Det er især Fitness World, som har præget markedet i de seneste mange år. Igen i 2014 er deres vækst imponerende. Men vi kan også se tre andre tydelige tendenser i de nye 2014-tal. For det første fortsætter crossfit-bølgen ufortrødent. For det andet udbyder mange af de mindre nye centre kvalitetsorienteret træning på ganske små hold, hvor udøveren både oplever glæden ved at træne sammen med ligesindede, og samtidig får en tæt relation til instruktøren. For det tredje kan vi se, at fysioterapeuter nu i stigende grad også åbner fitnesscentre i tæt tilknytning til deres klinik.”

Klar til samarbejde

Ifølge branchedirektør i Dansk Fitness og Helseorganisation, DFHO, Morten Brustad, er det voksende antal fitnesscentre udtryk for danskernes iver efter at dyrke motion:

”Vi er som branche generelt meget tilfredse med udviklingen i 2014. Udviklingen afspejler danskernes enorme og voksende interesse for at dyrke fitness”, siger Morten Brustad og fortsætter:

”Fitnessbranchen er sammen med foreningsidrætten de store bidragsydere til både folkesundheden og til livskvalitet for danskerne. Vi tror på, at et tættere fremtidigt samarbejde om at få endnu flere til at dyrke idræt og motion, vil være til gavn og glæde for det danske samfund.”

Denne håndsrækning er DIF og DGI parate til at tage imod. DIF og DGI har netop sammen lanceret en fælles visionen, hvor en delmålsætning er, at 75 procent af befolkningen skal være er fysisk aktive i år 2025.

Flere aktive danskere

Ved visionsopstarten var status, at 68 procent af befolkningen idrætsaktiv. I runde tal betyder det, at ca. 600.000 flere danskere skal dyrke idræt og motion i år 2025. Derfor ser man også fra foreningsidrættens side positivt på den store generelle fremgang i fitnesskulturen.

Birgitte Nielsen, der er næstformand i DGI og formand for visionsgruppen, udtaler:

”I foreningsidrætten oplever vi en enorm efterspørgsel på den sundhedsfremmende idræt, som især voksne efterspørger. Der er ingen tvivl om, at både foreningsidrætten og den kommercielle fitnessbranche sammen kan nå flere aktive udøvere, end hvis vi stod alene om ansvaret. Vi er meget interesseret i at arbejde tættere sammen andre aktører, der vil medvirke til at realisere visionen om at nå 75 % af befolkningen i 2025.”


For kommentarer om branchens udvikling og de nye tal for 2014 henvises til:

Kasper Lund Kirkegaard
Forskningsansvarlig i DIF Udvikling
Mobil: 22 71 66 33

Morten Brustad
Branchedirektør, DFHO - Dansk Fitness & Helse Organisation
Mobil: 2088 3247

For yderligere kommentarer om visionen og om foreningsidrættens medlemsvækst som del af fitnesskulturen henvises til:

DGI’s næstformand og formand for visionsgruppen, Birgitte Nielsen
Tlf. 98 24 43 45

DIF’s næstformand og formand for visionsgruppen Preben Staun
Tlf. Mobil: 40 21 42 41