Fonde, frivillighed og fornyelse

Debat: Det frivillige foreningsliv vil være ilde stedt uden midler fra private fonde.
9. feb 2015
Debat: Det frivillige foreningsliv vil være ilde stedt uden midler fra private fonde.

Af Niels Nygaard, formand for DIF, og Søren Møller, formand for DGI. Indlægget blev bragt i Jyllands-Posten 7. februar 2015

Skal TrygFonden fortsætte sit store almennyttige arbejde, eller skal pengene føres tilbage til kunderne? Det er spørgsmålet i kampen om flertallet i TryghedsGruppens repræsentantskab. 

Fra tid til anden sættes der spørgsmålstegn ved værdien af de private almennyttige fonde. Nogle finder, at fondenes tilstedeværelse kan give anledning til besparelser på de offentlige tilskud til området. Andre – og det er især aktionærerne i de virksomheder, der står bag – synes, at midlerne hellere skulle tilfalde ejerne eller kunderne.

Som repræsentanter for et område, der modtager betydelige midler fra private fonde, må vi sige, at det frivillige foreningsliv i Danmark ville være ilde stedt uden midler fra private fonde. Fondene støtter hvert år foreningslivet med mange millioner, og pengene går til aktiviteter, som er nødvendige for fornyelse og forandring. Fondene støtter også generelt aktiviteter, som motiverer flere danskere til fysisk aktive.

TrygFonden har således støttet initiativer som Skole OL, idrætsaktiviteter for overvægtige børn, udvikling af aktiviteter og foreningsliv for udsatte børn, Motion i Skolen, Alle Børn Cykler, gadeidræt, idrætsfestival for sindslidende, gåbusser, rekruttering og uddannelse af unge trænere i udsatte boligområder og mange, mange andre projekter. Fonden støtter store og små initiativer, som alle sammen gør en forskel.

Det samme gør fonde som Nordea-fonden, Fonden Realdania, Tuborgfondet, A. P. Møller Fonden m.fl.

Uden disse fondes velvillige bidrag og kompetente medspil ville foreningslivet være fattigere. Fondene støtter initiativer, som rækker videre end den daglige drift af foreningslivet. Fondene støtter initiativer, som bidrager til at forny foreningslivet. Fondene støtter netop det, der ikke hører hjemme i foreningernes dagligdag, og dermed er de dynamo for innovation og tilpasning.

Fondene er derfor blevet vigtige medspillere for det frivillige Danmark. De bygger bro mellem det offentlige, det frivillige og det private. De er udtryk for et samfundsansvar, som er nødvendigt i et moderne velfærdssamfund. Og da mange af fondene har rod i erhvervslivet, er tankegang og arbejdsformer i fondene en smule anderledes end hos embedsmænd i det offentlige eller medarbejdere i den frivillige sektor. Disse forskelle i tilgang er befordrende for udviklingen af vores velfærdssamfund i fremtiden.

Det frivillige Danmark står i stor gæld til fondene, men betaler tilbage i form af aktivt medborgerskab, sundhed, kompetenceudvikling, socialt ansvar og fællesskaber – og i et videre perspektiv et bedre Danmark.