Udskældt APV-regel droppes

Idrætsforeningerne fritages for krav om arbejdspladsvurderinger.
22. jan 2015
Idrætsforeningerne fritages for krav om arbejdspladsvurderinger.

Folketinget har fredag den 22.1 vedtaget en ændring i arbejdsmiljøloven, der i store træk fritager almennyttige foreninger, herunder idrætsforeningerne, for krav om arbejdspladsvurdering – den såkaldte APV-vurdering.

DIF og DGI har gennem flere år slået på tromme for, at en idrætsforening bestående af frivillige ikke skal behandles som en virksomhed med lønnede ansatte med krav om arbejdspladsvurderinger. Derfor vækker de ændrede regler i arbejdsmiljøloven glæde i dansk idræt.

”Vi hører gang på gang, at det skal være lettere og mindre bureaukratiskat at være frivillig idrætsleder. Men ofte bliver det desværre ved snakken. Med den nye arbejdsmiljølov går det helt klart i den rigtige retning, og vi er tilfredse med, at politikerne har lyttet til vores kritik, og at APV-reglen nu delvist bortfalder,” siger DIF’s formand, Niels Nygaard.

Han bakkes op af formanden for DGI, Søren Møller:

”Når man melder sig til frivilligt arbejde, så vil man gerne gøre en forskel for andre mennesker, og man vil nødigt begrænses af nogle formelle regler, der ikke giver mening. Selvfølgelig er det vigtigt, at folk ikke kommer til skade, når de laver frivilligt arbejde, men risikoen for ulykker ved ulønnet frivilligt arbejde er meget lille, og derfor stod de gamle APV-regler ikke mål med virkeligheden,” siger Søren Møller

Læs hele lovforslaget på http://www.ft.dk/samling/20141/lovforslag/L83/index.htm 
Yderligere oplysninger:
DIF’s formand, Niels Nygaard: mobil 20 73 71 12
DGI’s formand, Søren Møller: mobil 23 28 02 34

Venlig hilsen

Jacob Bech Andersen
DIF Kommunikation
Mobil 24 41 12 13, mail jaa@dif.dk