Øget samarbejde i foreningerne

Slut med at gøre livet surt for hinanden. Spirende trend i foreningsdanmark peger mod øget samarbejde lokale klubber i mellem.
20. jan 2015
Slut med at gøre livet surt for hinanden. Spirende trend i foreningsdanmark peger mod øget samarbejde lokale klubber i mellem.

Konkurrence mellem lokale foreninger kan være både godt og sundt. Men samarbejde kan bestemt også være frugtbart. Det viser det succesrige koncept ’Badminton på toppen’, som udbydes af Badminton Danmark. 

Projektet, der begyndte med seks klubber i Nordjylland, tager i sin enkelthed udgangspunkt i, at badmintonklubber skal hjælpe hinanden på flere fronter fremfor at konkurrere. 

De fleste badmintonklubber i Danmark mangler medlemmer for tiden. Derfor kan det ifølge Badminton Danmark være det rene selvmord at kæmpe om de samme medlemmer, frivillige og økonomiske tilskud inden for et afgrænset regionalt område, som måske tilmed er presset af den såkaldte udkantsproblematik.

”Jeg tror på, at man mange steder i Danmark kan få meget mere ud af at hjælpe hinanden. Vi er mange idrætsgrene, der er nødt til at tænke lidt anderledes, hvis klubberne skal udvikle sig positivt, og det her koncept har vist sig at virke,” siger udviklingskonsulent i Badminton Danmark Kirsten Leth, som har været med at starte og udvikle ’Badminton på toppen’.

”Vi begyndte med at lave et samarbejde mellem seks nordjyske badmintonklubber, hvor vi havde forældre på dagsordenen. Alle klubber oplevede udfordringer med involvering af forældre, så det tog vi fat på. I dag har ’Badminton på toppen’ spredt sig til hele landet, og der laves samarbejdsaftaler omkring mange forskellige ting. Det kan være omkring frivillige, deling af kassererposter og fælles tureringer,” forklarer Kirsten Leth.

Store hjælper de små
Også inden for tennissporten blæser der aktuelle samarbejdsvinde ude i klubberne. Et nyt udviklingsprojekt, som er søsat i samarbejde mellem DIF og Dansk Tennis Forbund, har fokus på, at store tennisklubber fremover skal hjælpe de mindre tennisklubber. Det skal føre til, at de seneste års medlemsfremgang i dansk tennis kan fastholdes.

Direktør i tennisforbundet, Sune Irgens Alenkær, siger om det ambitiøse udviklingsprojekt.   

”Øget samarbejde og vidensdeling landets klubber imellem er essentielt for udviklingen og håbet om medlemsvækst på landsplan. Klubberne har i mange år efterspurgt konkrete redskaber i denne henseende, og vi opfylder ønskerne nu,” lyder det fra Sune Irgens Alenkær.   

Holbæk Tennisklub og en række mindre klubber i lokalområdet er pionerer i projektet. Holbæk Tennisklub får status af moderklub, og en række mindre klubber i området bliver registreret som netværksklubber. 

”Da vi hørte om det her første gang, sagde vi til os selv, at det lige var noget for os. Som den store klub i området er vi klar til at tage et ansvar,” siger Holbæk Tennisklubs formand, Bjørn Hundevad til tennis.dk. 

”Vi har blandt andet en stor pallette af sociale aktiviteter. Det gælder blandt andet vores årlige tredages tur til Båstad i Sverige. Vi vil gerne give de andre klubbers medlemmer muligheden for at opleve det, for vi kan sagtens rumme, at vi tager 60 spillere med i stedet for 50,” siger formanden.

I DIF hilser man samarbejdstendenserne i foreningsdanmark velkomne.

”Samarbejde mellem foreninger kan være en rigtig god løsning i forhold til at fastholde et højt aktivitetsniveau ude i lokalsamfundene. Vi ser helt klart, at mange klubbers interne konkurrence er afløst af samarbejdsaftaler, og det er yderst positivt, for det giver flere og bedre tilbud til medlemmerne,”siger DIF-konsulent Søren Gøtzsche.