Leder: Et skelsættende år for det frivillige foreningsliv

Det er uforståeligt, at det skal gå ud over det frivillige foreningsarbejde i Danmark, at danskerne foretrækker at spille på oddset frem for lotto.
29. dec 2014
Det er uforståeligt, at det skal gå ud over det frivillige foreningsarbejde i Danmark, at danskerne foretrækker at spille på oddset frem for lotto.

Hent hele DIF OPINION som PDF-fil her. 

I 2015 er det fem år siden, at en del af det danske spillemarked blev liberaliseret. Set med statens øjne har liberaliseringen været en dundrende succes. Åbningen af det danske marked for sportsbetting og andre online-spil har øget Danske Spils samlede overskud og skaber samtidig yderligere overskud til staten via den afgift, som spiludbyderne af de såkaldte licensspil som fx sportsbetting hvert år afleverer til staten.

Fremgangen i statslige indtægter dækker imidlertid over markante forskydninger i danskernes spilmønstre. Færre køber lottokuponer og flere spiller i stedet på sportsspil som oddset eller andre onlinespil som fx poker. Er det vigtigt? Ja, for det frivillige Danmark er det livstruende, fordi indtægterne fra Lotto og Klasselotteriet er en helt afgørende indtægtskilde for de over 800 frivillig-organisationer og foreninger, der hvert år får del i den del af Danske Spils overskud, der kommer fra lotterispillene.

Så mens Danske Spils samlede overskud stiger på grund af indtægterne fra licensspillene, så falder overskuddet år for år i datterselskabet Danske Lotteri Spil, hvor fx Lotto og Eurojackpot hører hjemme. I 2014 ser det ud til at faldet i overskuddet bliver på over 130 mio. kr.  Alene i DIF-idrætten betyder den udvikling, at vi hvert år vil få barberet yderligere 8-10 mio. kr. af vores andel af overskuddet. Det svarer til en årlig indtægtsnedgang på 3-4 pct. Alle de øvrige overskudsmodtagere er i samme knibe, så det faldende overskud i Danske Lotteri Spil rammer ikke kun idrætsorganisationerne, men også handicaporganisationerne, ungdomsorganisationerne og mange flere.

2015 bliver derfor et skelsættende år for det frivillige Danmark. Regeringen har igangsat den evaluering af spilleloven, som blev aftalt ved liberaliseringen af loven for fem år siden. Evalueringen er første skridt på vejen til at få justeret den måde, hvorpå de mange frivillig-organisationer støttes. Næste skridt er, at politikerne på Christiansborg hurtigt finder frem til en mere fremtidssikker finansiering af det frivillige foreningsliv.

Sammen med de øvrige overskudsmodtagere har vi i DIF fremlagt bud på forskellige modeller, som vi gerne vil drøfte med politikerne. Uanset hvilken model politikerne foretrækker, bør den være mere robust end den nuværende og dermed også mindre sårbar over for fremtidige forskydninger i danskernes spillemønstre. Det er uforståeligt, at det skal gå ud over det frivillige foreningsarbejde i Danmark, at danskerne foretrækker at spille på oddset frem for lotto.

Det frivillige foreningsliv er en vigtig del af det danske samfund og bidrager både til demokratisering af danskerne og løfter en lang række vigtige samfundsmæssige opgaver, der er med til at gøre Danmark til et godt sted at leve. Sådan skal det også gerne være i fremtiden. Derfor har politikerne en vigtig opgave i 2015.