Det frivillige foreningsliv styrker Danmark

Debat: Politikerne skal finde en fremtidssikker finansiering af de frivillige foreninger.
22. dec 2014
Debat: Politikerne skal finde en fremtidssikker finansiering af de frivillige foreninger.

Debatindlægget er bragt i Politiken 22. december 2014.

Af formand for DIF Niels Nygaard, formand for DGI Søren Møller, formand for DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd Signe Bo og formand for Danske Handicaporganisationer Thorkild Olesen

”Man skal lede længe efter et land, hvor mennesker har så stor tillid til hinanden som i Danmark. Hvorfor er vi så trygge ved andre mennesker? Jeg er ikke i tvivl om, at det frivillige Danmark er en af forklaringerne. Her mødes vi ansigt til ansigt. Vi løser en opgave skulder ved skulder. Sammen med mennesker, der måske er ældre eller yngre, fra den anden ende af landet eller fra et helt andet miljø. Vi lærer at respektere dem, der ikke ligner os selv.”

Sådan sagde statsminister Helle Thorning Schmidt, da hun holdt sin åbningstale fra Folketingets talerstol i oktober. 

Vi er meget enige med statsministeren. Det frivillige Danmark bidrager positivt til det danske samfund – og har gjort det så længe og i en sådan grad, at frivillighed er et afgørende element i Danmarks dna. De frivilliges indsats i foreninger skaber sammenhængskraft i det danske samfund og bidrager til at udvikle borgernes forståelse for demokrati og samfundsansvar.

Derfor er vi i det frivillige Danmark også tilfredse med, at regeringen har valgt at fremrykke den planlagte evaluering af den måde, hvorpå over 800 forskellige frivillighedsforeninger og -organisationer finansieres via overskuddet fra Danske Lotteri Spil og Klasselotteriet. Det drejer sig om idrætsforeninger og -forbund, handicaporganisationer, humanitære og andre almennyttige organisationer, landsdækkende oplysningsforbund, sociale foreninger, idébaserede og samfundsengagerende ungdomsorganisationer, sygdomsbekæmpende organisationer samt støtte til den almene kultur.

Vi har i Danmark en lang tradition for, at overskuddet fra Danske Spil har været brugt til at finansiere frivilligt arbejde. I 2010 blev en del af det danske spillemarked liberaliseret. Siden da har det udelukkende været overskuddet fra lotterispil som fx Lotto, Eurojackpot og Klasselotteriet, der har understøttet de frivillige foreninger og organisationer. Udfordringen her er, at danskernes spilmønstre er under hastig forandring i disse år. Færre køber lottokuponer og flere spiller i stedet på sportsspil som oddset eller onlinespil som fx poker. Konsekvensen er, at overskuddet fra Danske Lotteri Spil falder år for år. Alene i 2014 er der udsigt til et fald på over 130 mio. kr. Siden liberaliseringen er det samlede overskud fra lotteri- og licensspil steget, men det er staten, der er løbet med ’hovedgevinsten’ i form af overskuddet fra licensspillene.

Fortsætter udviklingen i de kommende år, skrider det økonomiske grundlag for det frivillige foreningsarbejde. Konsekvensen vil på sigt være, at de frivillige foreninger får sværere ved at bidrage positivt til det danske samfund. For frivilligt arbejde koster. Fx kommer gode idrætstilbud i den lokale idrætsforening ikke af sig selv. Foreningsudvikling og kompetenceudvikling af ledere og trænere er en forudsætning, og det er netop den type aktiviteter, lottomidlerne er med til at finansiere. På samme måde er overskuddet fra Danske Lotteri Spil med til at finansiere små foreninger som fx Bløderforeningen, der løser vigtige opgaver for en udsat gruppe danskere, og med til at finansiere de ungdomsorganisationer, som blandt andet medvirker til at sikre et vækstlag af morgendagens kandidater til politiske poster i det danske samfund.

Statsministerens åbningstale afspejler øget opmærksomhed fra politikere og myndigheder på værdien af de frivillige foreningers arbejde. De frivillige foreninger er rygraden i civilsamfundet, og spiller en vigtig rolle i demokratiseringen af danskerne. Derfor er det nødvendigt, at samfundet fortsat støtter det frivillige foreningsliv på et rimeligt økonomisk niveau.

Vi vil gerne gøre det klart, at vi således blot ønsker at sikre et økonomisk fundament under de frivillige foreninger, der matcher det, vi blev stillet i udsigt, da Folketinget ændrede lovgivningen i 2010. Vi er meget bevidste om, at dansk økonomi har været presset i flere år – og fortsat er det.
Med faldende overskud i Danske Lotteri Spil bevæger udviklingen for det frivillige Danmark sig lige nu i en retning, der vil være negativ for samfundet, hvis den fortsætter. Vi har i kredsen af overskudsmodtagere fremlagt forskellige forslag, som kan inspirere politikerne på Christiansborg til at finde en mere fremtidssikker finansiering af det frivillige foreningsliv.

Uanset valg af model er det vigtigt, at finansieringen af det frivillige Danmark bliver tilrettelagt på en måde,  så fremtidige ændringer i befolkningens spillemønstre ikke igen får så alvorlige konsekvenser, som det har været tilfældet de seneste år. Det vil være skidt for det frivillige foreningsarbejde, der er afhængig af denne støtte og for det frivillige Danmarks mulighed for at bidrage positivt til det danske samfund. Vi håber – og vil arbejde for – at fremtidens danske statsministre også om 10, 25 og 50 år vil være i stand til at åbne folketingsåret med stærke beretninger om, hvordan det frivillige Danmark er med til at understøtte et demokratisk samfund med god sammenhængskraft og trygge borgere.