Specialforbund træder ind i skolerne

Otte specialforbund åbner døren til Den åbne skole og løfter lærernes kompetencer i idræt.
12. dec 2014
Otte specialforbund åbner døren til Den åbne skole og løfter lærernes kompetencer i idræt.

For at støtte og inspirere skolerne i hvordan fysisk aktivitet og bevægelse kan tænkes ind i skoledagen og ikke mindst styrke idrætsundervisningen, har otte specialforbund indgået aftale med DIF om at tilbyde kompetenceløft af lærere og pædagoger.

De otte forbund, floorball, roning, fodbold, tennis, volley, sejl, taekwondo og judo og ju-jitsu, tilbyder skolernes lærere og pædagoger uddannelse i forbundenes idræt og materiale til undervisningen. Taekwondo og judo og ju-jitsu har sammen indgået et samarbejde om at udvikle et forløb til skolerne.

”Vi vil gerne skabe mere synlighed på vores sportsgrene, og vise hvad de er for en størrelse. Derfor samarbejder vi også. Vi vil ikke konkurrere om skolerne, men i stedet løfte vores kampsportsgrene sammen og udbrede kendskabet til os,” siger Karina Sørensen, udviklingskonsulent i Dansk Judo og Ju-Jitsu Union.

I Slagelse har lærere og pædagoger på en af byens skoler allerede været i øvelokalet og lært ju-jitsu, og underviser nu deres klasser i kampsporten. På to andre skoler er de i gang med det samme forløb i volleyball.

”Når forbund og lærerene samarbejder om undervisningen, udvikles der både nye og gode koncepter og der hentes meget inspiration til undervisningen. Det får både en positiv betydning for fagmålene for idræt og for elevernes motivation, når de prøver et varieret indhold i idrætsundervisningen,” siger Nina Bundgaard, udviklingskonsulent i DIF’s Team Aktiv Skole.

Samarbejdet forpligter til et forløb over syv uger. Først introducerer forbundet lærerne og pædagogerne for idrætten. Dernæst gennemfører forbundet et undervisningsforløb på de aktuelle skoler, hvor lærerne og pædagogerne deltager sammen med deres elever. Endelig kører lærerne og pædagogerne selv et undervisningsforløb på tre til fire uger, som er tilrettelagt af specialforbundet, der også har uddelt lektionsplaner og vejledende materiale. Efter seks uger opsamler og evaluerer specialforbundet sammen med lærerne og pædagogerne. Undervisningsmaterialet skal opfylde fagmålene for idrætsundervisningen.

Læs mere om Aktiv Skole her.