Lov udfordrer fortsat ridesporten

En ny undersøgelse fra DIF Analyse viser, at ’Lov om hold af heste’ fortsat skaber store udfordringer for nogle rideklubber.
2. dec 2014
En ny undersøgelse fra DIF Analyse viser, at ’Lov om hold af heste’ fortsat skaber store udfordringer for nogle rideklubber.
Loven trådte i kraft i 2008 og dikterer en række krav til klubbernes fysiske faciliteter (bl.a. staldene og foldene). Den bliver implementeret gradvist frem til 2020, og undersøgelsen viser, at 39 procent af klubberne allerede på nuværende tidspunkt lever op til alle de lovkrav, som skal overholdes senest i 2020.

Til gengæld viser undersøgelsen ’Rideklubber i Danmark’ også, at 21 procent af de klubber, som ikke lever op til alle kravene, ikke har konkrete planer om at bygge om. Blandt disse klubber svarer næsten hver femte, at de sætter deres lid til, at loven ændres.

Dansk Ride Forbunds formand, Ulf Helgstrand, fortæller, at rideforbundet har indsendt en række ændringsforslag til loven.

”Vi arbejder for en revision af loven, og vi håber på et resultat i 2016. Men det bekymrer mig, at der er klubber, som ikke har gjort noget endnu, også selv om vi arbejder på at få gennemført lempelser. Undersøgelsen fra DIF Analyse fortæller os, at vi i endnu højere grand skal informere klubberne,” siger Ulf Helgstrand.

Loven skal sikre bedre hestevelfærd og indeholder en række krav til blandt andet boksstørrelser, loftshøjde, lysindfald og foldstørrelser. Michael Fester fra DIF Analyse, der står bag undersøgelsen, fraråder klubberne at være afventende og passive.

”Det er en helt forkert strategi at vente og se, hvad der sker. Det er økonomisk meget omfattende ombygninger, som kræves, og klubberne kan ikke trylle de nødvendige millioner frem på et øjeblik. Det tager tid at skabe den nødvendige økonomi, og derfor gælder det om at komme i gang,” siger Michael Fester.

Undersøgelsen ’Rideklubber i Danmark’ baserer sig på en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse med besvarelser fra 219 rideklubber. Ud over afsnittet om lovgivning bliver der i undersøgelsen også set nærmere på emner som eksempelvis medlemstal, frivillighed og uddannelse.

Hent hele undersøgelsen 'Rideklubber i Danmark'
Hent forbundsanalysen af Dansk Ride Forbund

For yderligere oplysninger kontakt:

Ulf Helgstrand, formand for Dansk Ride Forbund
2826 0865, uh@rideforbundet.dk

Michael Fester, analytiker, DIF Analyse
6016 7197, mfe@dif.dk