Visionen er ikke en fusionsøvelse

De to formænd for DIF og DGI understreger, at arbejdet med den fælles vision ikke er en fusionsøvelse. Det er derimod en øvelse i at nedbryde tidligere tiders barrier og mistillid. Kulturministeren har heller ikke en fusionsdagsorden.
24. nov 2014
De to formænd for DIF og DGI understreger, at arbejdet med den fælles vision ikke er en fusionsøvelse. Det er derimod en øvelse i at nedbryde tidligere tiders barrier og mistillid. Kulturministeren har heller ikke en fusionsdagsorden.
DGI’s formand Søren Møllers og hans kollega i DIF, Niels Nygaard, har tidligere arbejdet meget intenst på en fusion mellem Danmarks to store idrætsorganisationer. Dengang kom der ikke noget ud af fusionsbestræbelserne, men nu arbejder de igen tæt sammen i regi af de to organisationers fælles vision, Vision 25 50 75. På Idans store idrætskonference i Vejen understregede de, at arbejdet med den fælles vision ikke er påbegyndt med det formål at fusionere.

”Ender vi med at fusionere? Måske gør vi, måske gør vi ikke. Vi ved det ikke. Vi har meldt visionen benhårdt ud, og nu skal vi løse opgaven. Vi har prøvet at fusionere før, og det gik ikke. Derfor er en vision lige nu mere spændende end en fusion,” siger Søren Møller, der peger på, at de to organisationer har brudt barrierer ned i forbindelse med visionsarbejdet.

”Tidligere omtalte vi DIF, som ’dem vi ikke taler om’. Vi lod os alt for meget styre af, hvad de lavede og tænkte. Nu er der mindre og mindre brug for en skarp opdeling mellem os og DIF. ’Muren’ er faldet, og vi kigger i fællesskab på, hvordan vi i foreningsmæssig sammenhæng kan imødekomme danskernes behov,” siger Søren Møller.

Også Niels Nygaard slog fast, at der ikke kører en fusionsdagsorden under arbejdet med visionen.

”I visionen er der ikke noget, der leder til en fusion, men der er heller ikke noget, der forhindrer det. Hvis der kommer ønsker nedefra, så kan det blive relevant. Men der kommer ikke et pres fra os politikere, for der kommer ikke noget godt ud af tvangsægteskaber," siger Niels Nygaard. 

Visionen indebærer, at 75 procent af Danmarks befolkning i 2025 skal dyrke idræt og 50 procent i en idrætsforening. De første idrætter arbejder allerede tæt sammen og indgår snart deciderede visionsaftaler.

På idrætskonferencen bakkede kulturminister Marianne Jelved op om den fælles vision, og der blev ikke fra hendes side lagt et pres om at gå fusionsvejen.

”Det er rigtigt med det her partnerskab, men jeg kunne ikke drømme om at sige, at I skulle fusionere,” understregede Marianne Jelved.