Bundkommuner lægger fra land

I Køge har idrætsorganisationerne været med til at formulere kommunens nye idrætsstrategi. I Silkeborg bliver aktivitetstilskuddet hævet, og i Lejre er der etableret et dialogforum. Det er blot tre initiativer, der er taget, efter at DIF for et år siden offentliggjorde sin store undersøgelse af idrættens vilkår i kommunerne.
19. nov 2014
I Køge har idrætsorganisationerne været med til at formulere kommunens nye idrætsstrategi. I Silkeborg bliver aktivitetstilskuddet hævet, og i Lejre er der etableret et dialogforum. Det er blot tre initiativer, der er taget, efter at DIF for et år siden offentliggjorde sin store undersøgelse af idrættens vilkår i kommunerne.

Hent hele DIF OPINION som PDF-fil her. 

Umiddelbart var der intet usædvanligt at bemærke, da medlemmerne af Køge Kommunes kultur- og idrætsudvalg 3. november 2014 samledes til deres månedlige udvalgsmøde om kulturens og idrættens vilkår i den østsjællandske købstad.

Et punkt handlede om ”Harmonisering af driften af udearealer ved selvejende haller”. Et andet om ”Samlokation af Køge Byhistoriske Arkiv og Køge Museum”. Men så var der punkt ti, som adskilte sig fra de øvrige. Under overskriften ”Idrætsstrategi” gemte sig nemlig historien om en kommune og et byråd, som ikke brød sig om at ligge i baghjulet på næsten alle andre kommuner og derfor havde taget affære.

For at forstå den historie skruer vi tiden tilbage til efteråret 2013, hvor der skulle være kommunalvalg – og op til det valg offentliggjorde DIF’s undersøgelsen ”Idrætsforeninger i Danmark – rammer og vilkår”.

Vi var ikke videre stolte
Her blev idrættens forhold i 93 ud af landets 98 kommuner vurderet, og i løbet af den første uge efter offentliggørelsen var resultaterne blevet omtalt i flere end 30 forskellige medier. Set med Køgebriller var resultatet ikke prangende.

”Vi blev nummer 82, og den placering var vi ikke videre stolte over. Derfor kom idrættens vilkår til at fylde virkelig meget i valgkampen – og arbejdet med den nye idrætsstrategi er en direkte konsekvens af DIF’s undersøgelse,” siger Anette Simoni.

Hun sidder i byrådet for Venstre og blev efter valget formand for Kultur- og Idrætsudvalget. Eller kulturudvalget, som det hed indtil årsskiftet.

”Med det nye navn signalerer vi, at vi som politikere skal og vil have mere opmærksomhed rettet mod idrætten. Og idrætsforeningerne har da også selv været med til at formulere den nye strategi, der har til formål at få endnu flere til at dyrke idræt,” siger Anette Simoni.

Plads til forbedring
DIF’s intentioner med undersøgelsen var ikke alene at bringe idrætten til debat i den kommunale valgkamp. Målet var i lige så høj grad at fastholde debatten efter valgkampen. Det er sket i Køge – ligesom det er sket i andre kommuner. Heriblandt Silkeborg, der landede som nummer 61 på DIF-listen.

”Jeg blev overrasket over den placering. Og nok også en smule ked af det. Men undersøgelsen dokumenterede, at idrætsforeningerne var klemte og understregede dermed nogle af de forhold, som Idrætsrådet havde påpeget. Vi kunne se, der var plads til forbedring,” siger formanden for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, Gitte Willumsen (V).

De forbedringer er nu på vej. Blandt andet har politikerne netop vedtaget, at aktivitetstilskuddet over de næste fire år hæves fra 106 til 190 kroner. Det er det årlige tilskud, idrætsforeninger modtager for hvert enkelt aktive medlem under 18 år. Den beslutning betyder, at aktivitetstilskuddet om fire år er tilbage på det niveau, det havde, da Silkeborg Kommune i 2010 skulle spare 250 millioner kroner og måtte gennemføre en række drastiske nedskæringer – blandt andet på aktivitetstilskuddet til idrætten.

Skal gavne de unge
I første omgang hæves tilskuddet med 21 kroner i 2015. Det giver en ekstra kommunal udgift på 450.000 kroner, og selv om det – som Gitte Willumsen formulerer det – ”faktisk blot er et symbolsk beløb”, så er det ikke ligegyldigt:

”Det er en form for anerkendelse af det frivillige arbejde i klubberne, og så kan de forhåbentlig bruge pengene på noget, der gavner de unge,” siger Gitte Willumsen.

Det ønske agter Visti Nørgaard at opfylde. Han er formand for den seksstrengede idrætsforening Grauballe UGF, hvor 300 af klubbens knap 400 medlemmer er under 18 år. I dag modtager klubben cirka 32.000 kroner i aktivitetstilskud. Om fire år vil det være forhøjet til 57.000 kroner.

”Vi får måske råd til at købe lidt ekstra udstyr eller sende et par hold til et ekstra stævne. Så selv om det ikke er mange penge, kan de forhåbentlig hjælpe til at fastholde de unge i idrætten,” siger Visti Nørgaard – og tilføjer, at Grauballe UGF de seneste år både har kørt med underskud og hævet kontingentet.

I Lejre hæftede man sig også ved DIF-undersøgelsen. Den sjællandske kommune mellem Roskilde og Holbæk landede nemlig som nummer 93 og sidst, og det er, som Claus Jørgensen, SF’er og formand for Kultur- og Fritidsudvalget, udtrykker det, ”ikke den bedste placering”.

”Idræt er et vigtigt område, og derfor gør sådan en undersøgelse naturligvis indtryk. Placeringen har inspireret os til at invitere idrætsforeningerne til at deltage i et dialogforum. Her diskuterer vi, hvor vi skal hen med idrætten. Hvordan kombinerer vi eksempelvis kommunens interesser med de små lokalsamfund,” siger Claus Jørgensen.

Målløs og ekstremt tilfreds
I DIF er den idrætspolitiske chef Poul Broberg overvældet over kommunernes reaktion på undersøgelsen. Ud over de konkrete eksempler fra Silkeborg, Køge og Lejre nævner han Hillerød og Sorø som kommuner, hvor undersøgelsen er blevet brugt til at skabe bedre dialog.

”Idrætten er blevet løftet og bliver nu inviteret til at sidde med omkring bordet. Nu spørger kommunerne, hvad idrætten har brug for – som det eksempelvis har været tilfældet i Køge, hvor idrætten har været med til at udforme den nye strategi,” siger Poul Broberg og tilføjer:

”Jeg er nærmest målløs og ekstremt godt tilfreds. Effekten og omfanget af debatten overstiger langt det, vi havde forventet i DIF. Vi har vist, at vi gennem indsamling af viden og grundig analyse kan skabe debat – fra Thisted til Helsingør og fra Frederikshavn til Lolland.”

Kan man forvente en ny undersøgelse op til kommunalvalget i 2017?

”Ja, helt sikkert.”

 

Se undersøgelsen 'Idrætsforeninger i Danmark - Rammer og vilkår