De frivilliges foreningers pengekilde tørrer ud

Danskerne svigter Lotto-spillet. Det betyder stærkt faldende indtægter til de almennyttige foreninger, men nu skal loven kigges efter, og politikerne er klar til at handle.
19. nov 2014
Danskerne svigter Lotto-spillet. Det betyder stærkt faldende indtægter til de almennyttige foreninger, men nu skal loven kigges efter, og politikerne er klar til at handle.

Hent hele DIF OPINION som PDF-fil her. 

De økonomiansvarlige i de almennytte foreninger har de bekymrede miner på, når de betragter de fremtidige budgetter. Årsagen er, at danskernes spillemønster i disse år er i hastig udvikling, og at de i stigende grad giver Lotto-spillet den kolde skulder.

De almennyttige foreninger har siden den delvise liberalisering af spillemarkedet i 2010 udelukkende fået del i overskuddene fra Dansk Lotterispil (Lotto). I 2013 var overskuddet i Dansk Lotterispil 45 millioner mindre end forudset i finansloven, og i 2014 forventes faldet i overskuddet ifølge Danske Spils prognose at blive hele 135 millioner kroner.For en organisation som DIF betyder nedgangen et fald i indtægter på 8-10 millioner kroner i 2015 og yderligere 8-10 millioner kroner hvert eneste år fremover, hvis udviklingen fortsætter.

”Hvis der ikke bliver handlet politisk, så kommer det til at gå ud over aktiviteter som vores integrationsindsats, projektet for skadede soldater, vores arbejde med folkeskolereformen og lignende. Så bliver vi nødt til at koncentrere os 100 procent om vores kernevirksomhed, som er at skabe idrætstilbud ude i foreningerne,” siger DIF’s formand Niels Nygaard, der håber på politisk opbakning til at ændre loven.

”Jeg forventer, at der vil være politisk opbakning til at finde en løsning. Politikerne opfordrer os til at tage et socialt ansvar, og deres respons er altid positiv, når vi laver særlige indsatser eksempelvis for socialt udsatte og på folkesundhedsområdet,” siger Niels Nygaard.

800 organisationer rammes
DIF er én blandt 800 foreninger og organisationer, som modtager udlodning fra Lotto-midlerne. Derfor er danskernes flugt fra Lotto ikke kun et problem for den frivillige idræt. Nedgangen rammer eksempelvis også de 33 organisationer, som er organiseret i Danske Handicaporganisationer.

”Det vil især komme til ramme vores små og mellemstore organisationer, hvor en meget stor del af indtægterne kommer fra udlodningen. De vil virkelig kunne mærke det. Men som hovedorganisation bliver vi også hårdt ramt. Vi har en ’gentleman agreement’ med vores medlemsforeninger om, at vi i hovedorganisationen ikke laver indsamlinger, søger fonde eller tager imod arv for ikke at ødelægge deres indtægtsgrundlag. Derfor har vi ikke mulighed for at kompensere for de manglende indtægter,” siger Poul Erik Herner Petersen, der er direktør i Danske Handicaporganisationer.

Danskerne er dog ikke holdt op med at spille – tværtimod. Omsætningsnedgangen i Lotto bliver modsvaret af en stigende omsætning i Danske Licens Spil, som blandt andet dækker over Oddset, Casino og Poker. Det er dog kun den danske stat og ikke de almennyttige foreninger, der får del i overskud fra Danske Licens Spil.Evaluering på vej
Hensigten med lovændringen i 2010 var at genoprette udlodningsniveauet til 2008-niveaet, men det er altså gået den stik modsatte vej. I forbindelse med lovændringen i 2010 blev der dog indskrevet i lovbemærkningerne, at udlodningsmodellen skulle evalueres i 2014, og at evalueringen skulle drøftes i den politiske aftalekreds.

Mads Rørvig (V) er formand for Folketingets skatteudvalg, og han var tæt involveret i udarbejdningen af loven i 2010. Han er parat til at kigge på, hvordan loven kan laves om, så den flugter med 2010-intentionerne.

”Udviklingen i danskernes spillemønster har været anderledes, end vi havde forventet. Vi må derfor konstatere, at loven ikke er tidssvarende, og vi må finde et anderledes snit, hvor foreningslivet også får del i indtægterne fra licensspillet, hvor Danske Spil gør det rigtig godt,” siger Mads Rørvig.

Han tror på, at der kan skabes enighed om en lovændring på Christiansborg.

”Der er bred konsensus om, at vi fra politisk hold holder hånden under det foreningsliv, som er med til at gøre Danmark til et af de bedste samfund i verden. Vi skal sikre stabile indtægter til foreningslivet i stedet for at lade staten skumme fløden på grund af nogle uforudsete ændringer i danskernes spillemønstre,” fastslår formanden for Skatteudvalget.

Finansministeriet har netop besluttet at igangsætte evalueringen af udlodningsmodellen, og resultatet vil sandsynligvis komme i foråret 2015.

DIF Opinion har henvendt sig til Skatteministeriet, men har henviser man til den kommende evaluering, som Finansministeriet og Kulturministeriet vil stå bag.

Udviklingen kan ikke vendes
Ifølge Danske Spil er tendensen med faldende indtægter fra Lotto-spillet ikke et forbigående fænomen.

”Vi kæmper som løver for at holde overskuddet højt på monopolspillene (Lotto og Klasselotteriet red.), men det ville være naivt at tro, at vi kan vende udviklingen,” siger Thomas Rørsig, der er informationschef i Danske Spil.

”Den yngre generation spiller ikke på samme måde, som den lidt ældre generation. De unge søger et andet spændingsmoment, som de finder i begivenheder som især fodbold. Talspil er nedadgående, mens sportsspil er kraftigt stigende,” siger Thomas Rørsig.

Ude i DIF’s specialforbund håber man, at der findes en løsning. Hvis DIF’s faldende indtægter fra udlodningen skal bæres af specialforbundene, så betyder det helt konkret, at eksempelvis basketballforbundet hvert år får beskåret sit bloktilskud med 200.000 kroner, og det vil få konsekvenser.

”Så vil vores breddearbejde være udsat. Vi bruger i alt 1,2 millioner kroner på breddebasket, og hvis en bestyrelse skal beslutte, om der skal skæres på breddearbejdet eller lukkes et landshold, så vil det tit være bredden, som må holde for. Lige nu kaster vi eksempelvis en masse kræfter i projekter, som skal spille sammen med den nye folkeskolereform. Det vil vi ikke kunne gøre, hvis vi om få år står og mangler en halv million kroner,” siger Rasmus Winkel, der er direktør i Danmarks Basketball Forbund.