DIF: Evaluér ikke reform allerede nu

DIF vil have fokus på at få lokale samarbejder til at fungere og mener det er alt for tidligt at evaluere på skolereformens effekt på idrætsforeningerne.
31. okt 2014
DIF vil have fokus på at få lokale samarbejder til at fungere og mener det er alt for tidligt at evaluere på skolereformens effekt på idrætsforeningerne.

DGI har gennemført og offentliggjort en undersøgelse blandt sine medlemsforeninger, hvor man konkluderer, at skolereformen koster medlemmer i tre ud af 10 foreninger. DIF mener det er alt for tidligt med den slags undersøgelser.

”Der er brug for meget mere tid og meget mere viden inden vi kan drage konklusioner på reformens konsekvenser for medlemstallet i foreningerne. Undersøgelsen er foretaget blot seks uger inde i en meget stor og kompleks skolereform, der naturligvis skal have tid til at blive gennemført,” siger DIF’s idrætspolitiske chef Poul Broberg.

Ud over at undersøgelsen kommer for tidligt bør den slags undersøgelser tage hensyn til om det drejer sig om børn i indskolingen, mellemskolingen eller udskolingen. DGI har heller ikke i undersøgelsen givet foreningerne mulighed for at angive, at en medlemstilbagegang kan skyldes andre ting end skolereformen.

”I DIF har vi været i dialog med mange foreninger, som har udfordringer, der er blevet udlagt som en konsekvens af skolereformen, men hvor det viser sig, at udfordringerne ikke direkte har noget med reformen at gøre,” siger Poul Broberg.

Desuden er en markant del af svarene fra foreningerne i DGI’s undersøgelse baseret på skøn eller forventning.

DIF: Kommunerne skal stramme sig an
DIF’s erfaring er, at foreninger med samarbejde med skolen – og kommunen – før skolereformen dels har mange succesoplevelser, dels er mere interesseret i skolesamarbejde end andre. Det er samme billede i DGI’s undersøgelse.

”DIF kæmpede under forhandlingerne om skolereformen hårdt for, at det loven skulle kommunerne er forpligtet til at koordinere samarbejdet mellem skoler og foreninger omkring den åbne skole. Det samarbejde ser nu ud til at halte alvorligt i en række kommuner, og det skal vi have rettet op hurtigst muligt, så foreningerne og ikke mindst de frivilliges arbejde og engagement ikke bliver påvirket negativt,” siger Poul Broberg.

DIF har rejst problemstillingen over for KL og har i den kommende tid møder med borgmestrene i landets seks største kommuner.

Endelig har DIF indgået partnerskabsaftaler om modeller for samarbejde mellem skoler og foreninger med Slagelse og Aalborg Kommuner og med en ny kommune på vej. Disse kommuner har allerede nu igangsat ambitiøse initiativer rettet mod skole og foreningsliv til inspiration for landets øvrige kommuner for at få et godt integreret samarbejde op at køre mellem kommune, skoler og foreninger.

”Skolereformen bliver hårdt arbejde de kommende år, også for idrætten, før vi kan høste frugterne. Og vi anerkender fuldt ud, at der er udfordringer rundt omkring. Men evalueringer og undersøgelser efter kun seks uger med reformen får os ikke til at slukke for det lange lys og visionen om at skabe ’Verdens mest aktive folkeskole’,” understreger Poul Broberg.