Badmintonklubber klar til at vende udviklingen

En ny undersøgelse fra DIF Analyse giver bud på, hvordan badmintonklubberne skal gribe fremtiden an, hvis sportens medlemsnedgang skal vendes. Undersøgelsen viser samtidigt, at klubformændene tror på, at udviklingen kan vendes.
30. okt 2014
En ny undersøgelse fra DIF Analyse giver bud på, hvordan badmintonklubberne skal gribe fremtiden an, hvis sportens medlemsnedgang skal vendes. Undersøgelsen viser samtidigt, at klubformændene tror på, at udviklingen kan vendes.

Badminton er en stor og traditionsrig idræt i Danmark, men de seneste år har der været et stort medlemsfrafald i de danske badmintonklubber. Alene fra 2001 til 2013 er medlemstallet i Badminton Danmark faldet med 40 procent. En ny rapport fra DIF Analyse har loddet stemningen blandt 254 badmintonklubbers formænd og giver en række anbefalinger til, hvordan udviklingen kan vendes.

En af konklusionerne i undersøgelsen er, at badmintonklubberne formænd vurderer, at deres klubber har viljen til at yde en ekstra indsats for at vende udviklingen. Hele 81,6 procent af formændene svarer således, at de er meget enig eller enig i, at den klub, de repræsenterer, vil yde en ekstra indsats for at få badmintonsportens medlemstal til at stige. Desuden svarer 84,7 af klubformændene, at de er meget enig eller enig i, at medlemsudviklingen kan vendes, hvis der gøres en aktiv indsats i alle klubber.

”Det er meget opløftende resultater, fordi det viser, at der ude i klubberne både er vilje og kræfter til at gøre en indsats for at vende udviklingen. Det er et godt udgangspunkt for det arbejde, som vi nu skal i gang med,” siger Martin Andersen, der er hovedbestyrelsesmedlem i Badminton Danmark.

Undersøgelsen viser, at badmintonklubber i flerstrengede foreninger generelt klarer sig bedre end ’rene’ badmintonklubber. Det kan hænge sammen med, at den flerstrengede forening afbøder det ’naturlige’ teenagefrafald, som traditionel set finder sted i foreningsidrætten. Det sker ved, at de mange idrætstilbud i foreningen øger sandsynligheden for, at de unge mennesker bliver hængende længere tid foreningsidrættens rammer.

Prioriter de voksne motionister
Undersøgelsen opfordrer badmintonklubberne til at prioritere gruppen af voksne motionister ekstremt højt i alle sammenhænge. De voksne motionister er blandt andet meget vigtig for klubbernes økonomi, og langt de fleste klubformænd vurderer, at klubberne godt kan lave en satsning på voksne motionister, uden at det vil have negative konsekvenser for klubbens øvrige medlemmer.

Badminton Denmark og DGI Badminton har indledt en meget tæt dialog for at vende udviklingen i fælleskab. Fredag den 31. oktober afholder de to parter i Odense et stort fællesmøde for deres organisationer. Badminton er en af de første idrætsgrene, hvor DIF og DGI’s fælles Vision 25-50-75 konkretiseres. Visionen indebærer, at 75% af danskerne i 2025 skal dyrke idræt – heraf 50% i en idrætsforening.

”Vi er kommet langt i samarbejdet, og det bliver mere og mere konkret. Vi er parat til stort og omfattende samarbejde, som kan bidrage til opfyldelsen af visionen. Vi er i gang med fælles holdturneringer, vi arbejder på fælles træneruddannelser, stævner og mange andre ting,” siger Karen Friis Nielsen, chef for DGI Idræt & Motion. 

Hent hele undersøgelsen 'Badmintonsportens medlemspotentialer'

For yderligere kommentarer kontakt:
Martin Andersen, HB-medlem fra Badminton Danmark: 21720955, mansvendborg@gmail.com

Karen Friis Nielsen, chef for DGI Idræt & Motion: 21703934, karen.friis.nielsen@dgi.dk

Kasper Lund Kirkegaard, forskningsansvarlig analytiker, DIF Analyse: 22716633, klk@dif.dk