Tag familien med ud i naturen

Danskerne har glæde af naturen, så efterårsferien er en oplagt mulighed for en frisk tur i skoven.
10. okt 2014
Danskerne har glæde af naturen, så efterårsferien er en oplagt mulighed for en frisk tur i skoven.
Skolernes efterårsferie står for døren. Det er for mange et kærkomment pusterum, hvor der er tid til en oplevelse i naturen med familie eller venner. Nogle tager på fisketur og fanger deres første havørred, mens andre igen samler kastanjer i skovbunden. En ny undersøgelse, der offentliggøres i dag, viser, at 99,6 pct. af alle danskere bruger naturen i løbet af et år, og to ud af tre danskere er sågar ude i landskabet mindst en gang om ugen. Rapporten bygger på svar fra et repræsentativt udsnit af den danske befolkning.

I undersøgelsen blev respondenterne bedt om at vurdere deres seneste oplevelse i naturen. Her tilkendegav 97 pct., at deres seneste tur ude havde været en positiv oplevelse. Ydermere viser resultaterne, at jo oftere en person kommer ud i naturen eller landskabet, jo mere positivt vurderer vedkommende oplevelsen.

Når så mange mennesker har glæde af at komme ud i den friske luft, kan det undre, at 26 pct. af os kun bruger naturen en gang om måneden eller sjældnere. Derfor skal opfordringen lyde herfra, at man inviterer én, der er groet lidt fast indendørs, med ud på en cykel-, kano- eller skovtur i løbet af efterårsferien. De vil med garanti synes om det.

Hunde-hømhømmer generer
Rapporten, som har titlen "Danskernes brug af naturen", har også undersøgt omfanget af generende oplevelser i mødet med andre naturbrugere. Her viser det sig, at hver fjerde dansker har følt sig generet af andre ved deres seneste naturbesøg. I den forbindelse er det vigtigt at nævne, at generne i langt hovedparten af tilfældene ikke har været mere grelle, end at folks overordnede naturoplevelse stadig var positiv.

Alligevel har knap en tiendedel af alle adspurgte haft en generende oplevelse, der kan kategoriseres som alvorlig. Den helt store og altoverskyggende synder er andres henkastede affald, som alene er skyld i 73 pct. af alle de generende oplevelser.

Dernæst følger hunde-/dyreefterladenskaber, løse hunde, støj, cyklister og mountainbikere, som fra tid til anden også giver skår i naturglæden. Med hensyn til for eksempel mountainbikerne er det kun 2 pct. af de adspurgte, der har oplevet gener.

I undersøgelsen angiver langt hovedparten af danskerne, at vi har et fælles personligt ansvar for at tage hensyn til hinanden, så naturoplevelserne kan forblive gode over en bred kam. Det kan vi i Friluftsrådet og DIF kun tilslutte os.

Så husk skraldeposerne, vis hensyn, og hils på dem, du møder på din vej, når du i efterårsferien eller i øvrigt er ude at lufte dig selv, din familie og dine venner.