Hvad er de ressourcestærke foreningers opgave?

DIF inviterer til workshop, hvor specialforbund, kommuner og ressourcestærke foreninger mødes for at videndele om ressourcestærke foreningers opgaver.
10. okt 2014
DIF inviterer til workshop, hvor specialforbund, kommuner og ressourcestærke foreninger mødes for at videndele om ressourcestærke foreningers opgaver.

Mange ressourcestærke foreninger løfter opgaver, der ikke betegnes som en idrætsforenings kerneopgave - eksempelvis aktiviteter med et særligt socialt eller samfundsmæssigt sigte. Men det kan også være driftsopgaver eller kommercielle opgaver.

På DIF’s workshops kommer specialforbund, kommuner og ressourcestærke foreninger til at videndele om:

• Frivillighed
• Skolesamarbejde
• Ansat personale

Møderne skal skabe relationer og erfaringer mellem DIF, ressourcestærke foreninger og den kommunale forvaltning. I første omgang inviteres der til workshop i:

• København: 18. november 2014, kl. 17-20
• Århus: 19. november 2014, kl. 17-20

På de to workshops afholdes der oplæg om de tre hovedtemaer. Derudover vil der være diskussioner og erfaringsudveksling mellem mødedeltagerne.

Kontakt DIF-konsulent Jon Mortola Hansen, jmn@dif.dk, for tilmelding og spørgsmål.