Frivillighedsudspil løser ikke alle problemer

Regeringens frivillighedsudspil skal gøre det nemmere at være frivillig, men der er flere områder at arbejde videre med, mener DIF’s formand Niels Nygaard.
8. okt 2014
Regeringens frivillighedsudspil skal gøre det nemmere at være frivillig, men der er flere områder at arbejde videre med, mener DIF’s formand Niels Nygaard.

Regeringen har netop offentliggjort et frivillighedsudspil, der skal gøre det nemmere at være frivillig i Danmark.

”Netop det tema indgik i regeringsgrundlaget for tre år siden, så vi hilser det velkomment, at regeringen nu spiller ud med tanker om, hvordan man kan lette hverdagen for de frivillige. Når det er sagt, er der imidlertid også flere områder, som Regeringen efter vores opfattelse kan arbejde videre med,” siger DIF’s formand Niels Nygaard.

”Vi er meget tilfredse med, at regeringen nu vil udvide muligheden for ledige og efterlønsmodtagere til at udføre frivilligt arbejde fra de nuværende fire timer til 15 timer om ugen, så den ledige revisor for eksempel kan hjælpe til med regnskabet i håndboldklubben. Det er en problemstilling, vi længe har arbejdet for at få løst,” siger Niels Nygaard.

Regeringen skriver i udspillet, at reglerne er komplicerede og svære at forstå. Desværre gælder det også for sagsbehandlerne i nogle a-kasser og kommuner, som har svært ved at skelne mellem forskellige former for frivilligt arbejde. Den jyske fodbolddommer, der ikke får løn, men blot får dækket sine omkostninger, skal naturligvis ikke modregnes økonomisk i for eksempel kontanthjælp – uanset hvor mange kampe han dømmer i løbet af en uge. At DIF støder på den type sager tyder på, at der er behov for en styrket informationsindsats over for sagsbehandlerne.

I udspillet opfordrer Regeringen til et bedre samspil mellem den frivillige verden og kommunerne. Det skal være lettere for de frivillige at henvende sig til kommunerne, end det er i dag.

”DIF er enige med Regeringen om vigtigheden heraf. Vi ser frem til det idékatalog, Regeringen offentliggør senere i oktober med bud på et smidigere samspil mellem foreninger og den offentlige sektor. En god løsning kunne være at sikre, at de frivillige foreninger via én indgang til den kommunale forvaltning oplever samspillet med kommunen og foreningen så let som muligt,” siger Niels Nygaard.

Udspillet savner dog også elementer.

”Når det offentlige indgår i projekter med de frivillige, håber vi på, at støttesystemet i højere grad end i dag baserer sig på tillid frem for kontrol. Ansøgningsprocedurer og evalueringer er ofte en jungle for de frivillige. Dette bureaukrati, håber vi på, at Regeringen også vil ændre,” afslutter Niels Nygaard.