DIF gør skoledagen ekstra aktiv på fire skoler

Fire folkeskoler deltager som de første i landet i et DIF-forløb, der skal ruste dem til kravet om mere idræt og bevægelse i skoledagen.
7. okt 2014
Fire folkeskoler deltager som de første i landet i et DIF-forløb, der skal ruste dem til kravet om mere idræt og bevægelse i skoledagen.

Slagelse Kommune indgik i maj 2014 en partnerskabsaftale med Danmarks Idrætsforbund om idræt og bevægelse. Derfor deltager fire af kommunens folkeskoler nu som de første i landet i et kompetenceudviklingsforløb. Målet med kompetenceudviklingsforløbet er at opkvalificere lærerne og pædagogerne, så de bliver endnu bedre rustet til at leve op til skolereformens krav om mere idræt og bevægelse i skoledagen.

”Slagelse Kommune har gennem længere tid opbygget rigtig gode erfaringer med at bringe idræt og bevægelse ind i folkeskolen. Der er velfungerende samarbejder mellem skoler og idrætsforeninger, som de involverede parter er tilfredse med. Vi udnævnte før sommerferien Slagelse som rollekommune, fordi vi ønsker at det gode eksempel kan vise vejen for andre af landets kommuner," udtaler Niels Nygaard, formand for Danmarks Idrætsforbund.

Et centralt punkt i partnerskabsaftalen er et tilbud om kompetenceudviklingsforløb specielt udviklet af professionshøjskolen UC VIA og DIF til personalet på kommunens skoler. Det er første gang, at kursusforløbet løber af stablen, og intentionen er at støtte lærerne og pædagogerne i, hvordan de kan benytte idræt og bevægelse som en pædagogisk metode, der øger elevernes læring, trivsel og glæden ved idræt.

"I Slagelse Kommune har vi en meget ambitiøs skolepolitik, og det er derfor også vigtigt for os at gøre alt, hvad vi kan for at understøtte vores lærere i deres arbejde. Forskning viser, at idræt og bevægelse både kan øge elevernes trivsel og læring, og derfor er det vigtigt, at vores medarbejdere er klædt godt på til det store stykke arbejde, der ligger i at indføre mere idræt og bevægelse i elevernes skoledag," udtaler formand for uddannelsesudvalget Johnny Persson.

Udbyttet af forløbet vil bl.a. være:
• Viden om bevægelsens betydning for børns udvikling
• Praktiske erfaringer med udvikling af bevægelses aktiviteter
• Bevidsthed om pædagogen og lærerens rolle i bevægelses aktiviteter
• Kompetence til at udvikle og afholde forløb og aktiviteter med bevægelse som omdrejningspunkt
• Færdigheder til at arbejde med idrætsfaget ud fra de nye fælles mål.
• Viden om og værktøjer til at arbejde med elevernes fysiske og motoriske udvikling.