Ny rapport styrker indsats mod matchfixing

Kulturministeriet har i dag offentliggjort den rapport om bekæmpelse af matchfixing, som en tværgående arbejdsgruppe har udarbejdet. DIF har bidraget aktivt i arbejdsgruppen og bakker op om langt hovedparten af rapportens anbefalinger.
30. sep 2014
Kulturministeriet har i dag offentliggjort den rapport om bekæmpelse af matchfixing, som en tværgående arbejdsgruppe har udarbejdet. DIF har bidraget aktivt i arbejdsgruppen og bakker op om langt hovedparten af rapportens anbefalinger.

”Matchfixing er et alvorligt problem for idrætten. Men matchfixing er også et alvorligt samfundsproblem, fordi matchfixing kan have karakter af organiseret kriminalitet,” siger DIF’s formand Niels Nygaard i en kommentar til ny rapport.

Kulturministeriet har i dag offentliggjort den rapport om bekæmpelse af matchfixing, som en tværgående arbejdsgruppe har udarbejdet. DIF har bidraget aktivt i arbejdsgruppen og bakker op om langt hovedparten af rapportens anbefalinger.

”I Danmark er vi godt med i kampen mod matchfixing, hvilket også fremgår af rapporten. I DIF har vi lagt betydelig vægt på at forebygge og bekæmpe matchfixing og anden uetisk adfærd. I maj 2013 vedtog DIF’s repræsentantskab et matchfixingregulativ, der omfatter alle DIF’s 61 specialforbund. Så vidt vi ved som den første idrætsorganisation på verdensplan,” siger Niels Nygaard og peger på, at DIF’s matchfixingsekretariat efterfølgende har undersøgt flere sager, hvoraf DIF’s matchfixingnævn hidtil har truffet afgørelse i seks sager.

”Men idrætten kan ikke løse udfordringen med matchfixing alene. Det er også nødvendigt med såvel en national som en international indsats. Derfor er det meget tilfredsstillende, at Danmark har været et af de første lande til at underskrive Europarådets nye konvention om bekæmpelse af matchfixing. Og derfor er det tilsvarende tilfredsstillende, at kulturministeren nu vil sætte hårdere ind mod matchfixing,” siger Niels Nygaard.

Han fremhæver det positive i etableringen af et nyt nationalt samarbejdsorgan, der skal koordinere indsatsen mod matchfixing, og på kulturministerens udmelding om at indføre ny særlovgivning om forbud mod bestikkelse i idrætten, der skal supplere straffelovens bedrageribestemmelse.

”Vi er også tilfredse med, at Kulturministeriet vil stille sig i spidsen for en holdningskampagne, der skal påvirke holdningerne til matchfixing. Vi har selv tidligere gennemført en stor anti-matchfixing-kampagne i idrætten, men det er vigtigt at få påvirket den generelle holdning til matchfixing bredt set i samfundet,” siger Niels Nygaard.

”På et enkelt punkt har vi i arbejdsgruppen givet udtryk for et særstandpunkt. Vi mener, at nogle former for live betting, for eksempel væddemål på første hjørnespark, bør være forbudt. Det øger risikoen for snyd i form af spotfixing – og kan være en glidebane henimod endnu mere alvorlige typer af matchfixing. Det er et punkt, som vi ser frem til at drøfte videre i den nye koordinationsgruppe,” siger Niels Nygaard.

For yderligere kommentarer kontakt

Niels Nygaard
Formand i DIF
Mobil: 20 73 71 12