Aalborg - ny rollekommune for idræt i den åbne skole

Aalborg Kommune er i førertrøjen med at indgå og koordinere samarbejder mellem lokale idrætsforeninger og skoler. Derfor bliver Aalborg nu rollekommune for andre kommuner i lyset af skolereformens fokus på idræt og bevægelse.
23. sep 2014
Aalborg Kommune er i førertrøjen med at indgå og koordinere samarbejder mellem lokale idrætsforeninger og skoler. Derfor bliver Aalborg nu rollekommune for andre kommuner i lyset af skolereformens fokus på idræt og bevægelse.

Et nyt partnerskab mellem Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Aalborg Kommune skal videreudvikle kommunens koordinerende rolle i mødet mellem skoler og foreninger i den åbne skole. Partnerskabet skal også løfte de frivillige træneres kompetencer og ruste dem til samarbejdet med skolerne.

Partnerskabet blev offentliggjort i dag på Sønderbroskolen, hvor klubben Sportskarate.dk i dagens anledning underviste elever i karate.

Sundheds- og kulturrådmand i Aalborg Kommune Mads Duedahl siger:

”Samarbejdet mellem foreninger og skoler er en ægte win-win situation for alle parter, for de foreninger, der kommer med deres gode, idrætsfaglige input til eleverne, får samtidig selv inspiration med hjem fra lærere og pædagoger bl.a. om at motivere børn. Og måske får foreningerne også ideer med hjem om tilbud til flere børn end dem, de kender i forvejen.”

Med partnerskabet ønsker DIF og Aalborg Kommune at udvikle og synliggøre metoder, der inddrager lokale idrætsforeninger i både undervisningen i fagene og den understøttende undervisning, der kan realisere skolereformens mål om en mere fysisk aktiv skoledag.

”Aalborg har i mange år været i førertrøjen, når det gælder om at få skoler og idrætsforeninger til at samarbejde til gavn for alle parter. I Aalborg Kommune har den åbne skole således været på dagsordenen længe, før skolereformen så dagens lys, og derfor kan andre kommuner finde inspiration i Aalborgs erfaringer, redskaber og succes,” siger DIF’s formand Niels Nygaard

Siden 2006 har kommunen haft en såkaldt ’Playmaker’ ansat, der har koordineret samarbejder mellem et stort antal idrætsforeninger og skoler i kommunen og som fortsat skal gøre det. Desuden skal idræts- og bevægelsesguider, som klædes på i samarbejde mellem kommunen og DIF, besøge alle kommunens 50 skoler for at inspirere til at indarbejde bevægelse i skoledagen med høj kvalitet.

Aalborg Kommune skønner, at cirka 15% af de lokale idrætsforeninger har gode forudsætninger for at indgå i skolesamarbejde:

”Der er et stort potentiale, for samarbejdet er guld værd for vores skolebørn. Det styrker både deres trivsel og faglige udbytte, fordi de får en sundere, sjovere og mere lærerig skoledag, når idræt og bevægelse bliver en helt naturlig del af undervisningen. Sunde og glade børn lærer nemlig bedst,” siger skolerådmand Tina French Nielsen.

Samarbejdet mellem skoler og idrætsforeninger støttes af det lokale idrætsråd, SIFA. Formand Keld Jensen, der også er formand for Folkeoplysningsudvalget, siger:

”Mange idrætsforeninger og engagerede frivillige har også meget at byde på i folkeskolen. Her finder du mange, der er eksperter på netop deres områder, og som derfor kan give et rigtig spændende og kvalificeret input til undervisningen.”

Kommunen har oprettet en hjemmeside - playtool.dk – for lærere, pædagoger og foreningstrænere/-ledere. Siden samler al information om idræt og bevægelse i kommunen lige fra praktiske øvelser i undervisningen til en samlet liste over foreninger og materiale-tilbud i kommunen. På kun tre klik kan man finde en øvelse, der kan bruges til det pågældende klassetrin og specifikke antal elever.

Aalborg er den anden kommune, som DIF indgår partnerskab med som rollekommune for at gennemføre idræt og bevægelse i den nye åbne skole. Slagelse Kommune var den første og blev offentliggjort i maj 2014.

Pressefotos
Pressen kan hente billeder fra offentliggørelsen på Sønderbroskole til redaktionel brug (Foto: Ajs Nielsen). Klik her

Yderligere oplysninger
Niels Nygaard, formand for DIF, mobil 2073 7112
Mads Duedahl, rådmand for Sundheds- og kulturforvaltningen, mobil 2520 1900
Tina French, rådmand for Skoleforvaltningen, mobil 2520 4001

Med venlig hilsen

Casper Hollerup
DIF Kommunikation
Mobil 24 64 52 53