DIF: Tilfredshed med ny konvention om matchfixing

På Europarådets sportsminister-konference torsdag gav kulturminister Marianne Jelved regeringens opbakning til en ny international konvention om bekæmpelse af matchfixing.
19. sep 2014
På Europarådets sportsminister-konference torsdag gav kulturminister Marianne Jelved regeringens opbakning til en ny international konvention om bekæmpelse af matchfixing.
På Europarådets sportsministerkonference torsdag gav kulturminister Marianne Jelved regeringens opbakning til en ny international konvention om bekæmpelse af matchfixing.
 
DIF's formand, Niels Nygaard, der som repræsentant for de Europæiske Olympiske Komitéer deltog i mødet i Schweiz, bakker op bag den underskrift, som kulturminister Marianne Jelved satte under den ny konvention om bekæmpelse af matchfixing.
 
”Matchfixing er en alvorlig trussel mod idrættens integritet. Går vi ikke til modangreb, så kvæler matchfixing idrætten. Derfor hilser vi det velkommen, at det internationale fokus på bekæmpelse af matchfixing styrkes.” siger Niels Nygaard.
 
”Indsatsen mod matchfixing skal ske på flere niveauer. Dels skal vi i idrættens selv gøre en indsats. Den opgave har vi i DIF taget på os med vedtagelsen i 2013 af et matchfixing-regulativ, herunder også oprettelsen af et matchfixingsekretariat og et matchfixingnævn. Dels er der brug for en indsats på nationalt plan. Endelig er det en kendsgerning, at matchfixing bevæger sig på tværs af landegrænser og verdensdele, og derfor er der også brug for en international indsats. Her er den nye konvention et skridt i den rigtige retning.”
 
”Hvad angår den nationale indsats, så ser jeg frem til den snarlige offentliggørelse af rapporten fra den arbejdsgruppe, regeringen har haft nedsat til at vurdere mulige initiativer for at bekæmpe matchfixing”, slutter DIF’s formand.