Arbejdsgruppe skal komme med bud på et nationalt elitesportscenter

Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund (DIF) har nedsat en fælles arbejdsgruppe med repræsentanter fra de Team Danmark-støttede sportsgrene samt Aktivkomiteen, som senest ved udgangen af marts 2015 skal have afdækket det optimale indhold og set-up for et nationalt elitesportscenter i Danmark.
29. aug 2014
Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund (DIF) har nedsat en fælles arbejdsgruppe med repræsentanter fra de Team Danmark-støttede sportsgrene samt Aktivkomiteen, som senest ved udgangen af marts 2015 skal have afdækket det optimale indhold og set-up for et nationalt elitesportscenter i Danmark.

Daglige træningsfaciliteter på højt internationalt niveau er en forudsætning for, at danske topatleter som Rikke Møller Pedersen, Jan Ø. Jørgensen og Rene Holten Poulsen fortsat kan skabe topresultater ved EM, VM og OL. Og det store internationale forskningsprojekt – SPLISS – har vist, at Danmark sakker bagud, når det drejer sig om træningsfaciliteter til eliten.

Derfor er der nu nedsat en arbejdsgruppe, der i de kommende måneder blandt andet skal estimere antallet af atleter, der forventes at blive daglige eller regelmæssige brugere af et nationalt elitesportscenter samt beskrive mulige modeller for samarbejde med forsknings- og innovationsmiljøer. Arbejdsgruppen skal også vurdere behovet for faglige ekspertydelser på et nationalt elitesportscenter, som skal kunne måle sig med de bedste internationale træningsmiljøer.

Team Danmarks formand Frank Jensen ser frem til at arbejdsgruppen kommer med et fagligt blik på fremtidens faciliteter til eliten:
”De daglige træningsforhold er helt afgørende for vores allerbedste atleter. Der skal være en stærk sammenhæng mellem den daglige træning, ekspertydelser, forskning og innovation. Og så skal det daglige træningsmiljø gå hånd i hånd med atleternes uddannelse eller job, og derfor tager arbejdsgruppen også udgangspunkt i en "Campus-model" for elitesportscenteret. Nu handler det om indholdet – og debatten om placeringen må så i givet fald komme efterfølgende.”

Arbejdsgruppen skal beskrive det optimale indhold og set-up for et nationalt elitesportscenter, men ikke gå ind i overvejelser om, hvor et nationalt elitesportscenter skal ligge.

DIF’s formand Niels Nygaard siger:
”Vi ønsker alle, at dansk eliteidræt fortsat skal kunne levere topresultater og vinde medaljer ved OL, VM og EM. Jeg glæder mig derfor til, at arbejdsgruppen får afdækket, hvad der skal til for at atleterne får et endnu mere optimalt træningsmiljø og samtidigt sikrer en fortsættelse af sammenhængskraften i dansk idræt.”

Arbejdsgruppen, der nu går i gang med arbejdet, består af:

  • Per Boldt Jørgensen, formand for arbejdsgruppen (Team Danmark)
  • Morten Rodtwitt (DIF)
  • Mads Freund (formand for Dansk Triatlon Forbund, udpeget af DIF)
  • Hanne Pedersen (Team Danmark)
  • Finn Trærup Hansen, sportschef (Badminton Danmark)
  • Christian Jacobsen, direktør (Dansk Kano og Kajak Forbund)
  • Jes Gydesen, bestyrelsesmedlem (Dansk Svømmeunion)
  • Morten Backhausen, direktør (Dansk Golf Union)
  • Rasmus Henning (Formand for DIF og Team Danmarks Aktivkomite)

Yderligere oplysninger:
Per Boldt Jørgensen, chefkonsulent i Team Danmark og formand for arbejdsgruppen, tlf: 40 26 25 34
Morten Rodtwitt, OL-chef og chef de mission i DIF, mobil 29 37 09 16

Baggrund:
Arbejdsgruppen er sammensat med repræsentanter for Team Danmark, DIF, Aktivkomiteen og udvalgte specialforbund. Arbejdsgruppen består af 9 medlemmer ud fra følgende sammensætning: 
2 medlemmer udpeget af Team Danmarks bestyrelse, hvoraf den ene er formand for arbejdsgruppen.
2 medlemmer udpeget af DIF’s bestyrelse 
1 medlem udpeget af Aktivkomiteen
4 medlemmer valgt af og blandt de specialforbund i DIF, der er støttet af Team Danmark som enten ”Verdensklasse-forbund” og ”International elite forbund”. Medlemmerne kan være såvel politisk valgte (bestyrelses- eller udvalgsmedlem) som ansatte (direktør, sportschef, landstræner etc.).
 
Team Danmark varetager sekretær/sagsbehandlerfunktionen for arbejdsgruppen. En af DIF’s medarbejdere kan deltage på arbejdsgruppens møder.  

Lov om Eliteidræt slår fast, at Team Danmarks formål er at udvikle dansk eliteidræt på en socialt og samfundsmæssigt forsvarlig måde, og at Team Danmark iværksætter, koordinerer og effektiviserer fælles foranstaltninger for eliteidrætten i Danmark i et samarbejde med DIF, DIF's specialforbund og andre relevante samarbejdspartnere. 

Team Danmark har som én af de tre primære målsætninger for støttekonceptet 2013-2016 at skabe bedre vilkår og rammer for den enkelte atlet, både i træning, konkurrencer og i hverdagen. 

Du kan se kommissoriet for arbejdsgruppens arbejde her