DIF henlægger sag om eventuel matchfixing i håndboldligaen

DIF’s matchfixingsekretariat har ikke fundet dokumentation eller vidner, der kan bekræfte anklager fremført af anonyme kilder om matchfixing i håndboldligaen, og derfor er sagen henlagt. Matchfixingsekretariatet har samtidig anmodet Matchfixingnævnet om at genoptage behandlingen af "bødekassesagerne".
18. aug 2014
DIF’s matchfixingsekretariat har ikke fundet dokumentation eller vidner, der kan bekræfte anklager fremført af anonyme kilder om matchfixing i håndboldligaen, og derfor er sagen henlagt. Matchfixingsekretariatet har samtidig anmodet Matchfixingnævnet om at genoptage behandlingen af "bødekassesagerne".

I artikler i BT og Berlingske den 6. august 2014 blev det bl.a. anført, at (citat):
"Skanderborgs håndboldherrer var så desperate for at komme i slutspillet i sidste sæson, at de så stort på matchfixingreglerne og forsøgte at købe sig til en afgørende sejr over Sønderjyske. Det erfarer BT fra flere Sønderjyske-spillere, som ønsker at være anonyme af frygt for eventuelle repressalier. Der er tvivl om det præcise beløb, som Skanderborg-spillerne har været villige til at betale, men flere kilder taler om 15.000 kr."

På baggrund af de nævnte artikler anmodede Dansk Håndbold Forbund samme dag DIF's Matchfixingsekretariat om at undersøge sagen nærmere.

På dette grundlag iværksatte Matchfixingsekretariatet den 6. august 2014 en undersøgelse af sagen.

Efterfølgende modtog Matchfixingsekretariatet den 12. august 2014 en anonym mail med de samme påstande, som blev fremført i BT/Berlingskes artikel.

Matchfixingsekretariatet har efterfølgende gennemført interviews af en række spillere og ledere fra Sønderjyske, Skanderborg og BSV med henblik på at klarlægge det faktiske hændelsesforløb.

Efter Matchfixingsekretariatets undersøgelse af de faktiske omstændigheder og de indhentede vidneudsagn i øvrigt foreligger der for Matchfixingsekretariatet ingen dokumentation eller vidneudsagn, der kan bekræfte indholdet i artiklen i BT/Berlingske eller den anonyme mail. De anonyme påstande er faktuelt uoverensstemmende med de oplysninger, der er fremkommet via de afgivne forklaringer af personer med tilknytning til de to klubber samt BSV.

Der foreligger således ikke omstændigheder, der kan anses at udgøre en overtrædelse af DIF's Matchfixinglovregulativ, og der er dermed ikke grundlag for, at Matchfixingsekretariatet går videre med sagen med henblik på indbringelse for DIF's Matchfixingnævn.
Det bemærkes, at Matchfixingsekretariatet har forsøgt at finde frem til, hvem de anonyme kilder er, der står bag BT/Berlingskes artikel og ovenstående henvendelse, men dette har ikke været muligt.

Matchfixingsekretariatet har afsluttet sin undersøgelse og har pr. d.d. henlagt sagen.

Matchfixingsekretariatet har samtidig anmodet Matchfixingnævnet om at genoptage behandlingen af "bødekassesagerne". Baggrunden for disse sager er, at hovedparten af Sønderjyskes spillertrup er anklaget for at have taget imod 15.000 kr. fra hovedparten af spillertruppen i BSV for at besejre Skanderborg i den sidste kamp i grundspillet i herrehåndboldligaen. DIF’s Matchfixingsekretariatet mener dette er brud på § 8 (modtagelse af gaver mv.) i reglerne om uetisk adfærd i DIF’s matchfixinglovregulativ.

Læs mere om DIF-idrættens regler mod matchfixing og tilsvarende uetisk adfærd på www.stopmatchfixing.dk

Nærmere oplysninger: DIF's Matchfixingsekretariat ved Elitechef Jesper Frigast Larsen, mobil 24282101, jfl@dif.dk