Tennisklubber pionerer i nyt samarbejde

For at tiltrække og fastholde medlemmer skal landets store tennisklubber samarbejde med de mindre klubber. Holbæk Tennisklub har som landets første tennisklub underskrevet en samarbejdsaftale, der involverer seks klubber i lokalområdet.
29. jul 2014
For at tiltrække og fastholde medlemmer skal landets store tennisklubber samarbejde med de mindre klubber. Holbæk Tennisklub har som landets første tennisklub underskrevet en samarbejdsaftale, der involverer seks klubber i lokalområdet.
Holbæk Tennisklub og en række mindre klubber i lokalområdet bliver pionerer i et stort landsdækkende projekt, som skal fastholde og tiltrække medlemmer i landets tennisklubber. Holbæk Tennisklub får status af moderklub, og seks klubber i området har allerede registreret sig som netværksklubber. Det er Asnæs Tennis Klub, Hvalsø Tennisklub, Tølløse Tennis Klub, Tuse Næs Tennisklub, Fårevejle Tennis og Tømmerup G&U Tennis. Der er endvidere positiv dialog med en del flere klubber i området.

”Da vi hørte om det her første gang, sagde vi til os selv, at det lige var noget for os. Som den store klub i området er vi klar til at tage et ansvar,” siger Holbæk Tennisklubs formand, Bjørn Hundevad.

”Vi har en stor pallette af eksempelvis sociale aktiviteter. Det gælder blandt andet vores årlige tredages tur til Båstad i Sverige. Vi vil gerne give de andre klubbers medlemmer muligheden for at opleve det, for vi kan sagtens rumme, at vi tager 60 spillere med i stedet for 50,” siger formanden.

DIF og Dansk Tennis Forbund står bag projektet
Samarbejdet blev formaliseret på et nyligt afviklet informationsmøde. Det indebærer, at moderklubben, Holbæk Tennisklub, afholder en lang række aktiviteter, som netværksklubbernes medlemmer får adgang til. Aktiviteterne dækker over blandt andet stævner og sociale arrangementer. Samarbejdet skal være til gavn for alle parter, og det kan eksempelvis også indebære, at man trækker på hinandens frivillige kræfter og indgår aftaler om fælles indkøb af materialer.

Samarbejdet mellem Holbæk Tennisklub og omegnsklubberne er den første af sin art, men der kommer på sigt mange flere i resten af landet. Moderklubinitiativet er grundstenen i et stort udviklingsprojekt, som Dansk Tennis Forbund og Danmarks Idrætsforbund står bag. Projektet løber frem til udgangen af 2017, og til den tid er det målet at have etableret 20 moderklubber og minimum 70 netværksklubber på landsplan. Erfaringerne fra projektet bliver opsamlet i en vidensbank, så alle landets klubber kan trække på hinandens erfaringer.

”Hvis vi skal fastholde foreningsidrættens centrale betydning i det danske samfund, så er det vigtigt, at vores foreninger arbejder sammen og udvikler sig. Holbæk Tennisklub viser vejen ved at påtage sig et ansvar for de omkringliggende klubber,” siger formand for DIF, Niels Nygaard.