Psykisk skadede soldater skal også have hjælp

DIF Soldaterprojekt har haft stor succes med at rehabilitere soldater med fysiske skader. Erfaringerne bør også bruges i arbejdet med de psykisk skadede soldater, lyder det fra flere side, og synspunktet får politisk opbakning.
26. jun 2014
DIF Soldaterprojekt har haft stor succes med at rehabilitere soldater med fysiske skader. Erfaringerne bør også bruges i arbejdet med de psykisk skadede soldater, lyder det fra flere side, og synspunktet får politisk opbakning.
Hent hele DIF OPINION som PDF-fil her.

DIF Soldaterprojekt har siden 2010 udviklet idrætstilbud til den gruppe af mennesker, der er kommet tilbage fra krigsindsatser med fysiske skader. Ud over ugentlige træningssamlinger har der været arrangeret camps i ind- og udland. Alt sammen sat i værk for at give soldaterne konkrete redskaber til at vende tilbage til et så normalt liv som muligt.

Nu er tiden ved at være moden til også at sende opmærksomhed i retning af de soldater, som kæmper med psykiske skader som eksempelvis post traumatisk stress syndrom (PTSD). En gruppe der i antal er langt større end gruppen af fysisk skadede soldater. Tal fra Veterancentret viser, at der har været knap 1.500 psykiatriske diagnoser i perioden 1995-2010 blandt udsendte danske soldater.

”Vi har vist vejen med de fysisk skadede soldater, og hvis vi fra politisk side kan få midler til arbejdet, så er jeg stensikker på, at vi kan løfte opgaven,” siger Morten Mølholm Hansen, der er udviklingschef i DIF.

”Vi var på gyngende grund, da vi gik i gang med DIF Soldaterprojekt, fordi det var så nyt for os. Men projektet har overgået vores vildeste fantasier, og det har varmet helt ind i hjertet at se den dybe effekt, som projektet har haft på de fysisk skadede soldater. Via en fantastisk projektleder har vi opnået soldaternes tillid, og den tillid kan vi bygge videre på i et eventuelt arbejde med de psykisk skadede soldater,” siger udviklingschefen.

Politisk interesse
I dag er idræt kun nævnt meget perifært i den officielle veteranpolitik, som blev vedtaget af den tidligere regering i 2010. Veteranpolitikken skal revideres, og håbet fra DIF’s side er, at idrætten som rehabiliteringsredskab får en mere fremtrædende plads og konkret rolle i politikken. Fra politisk hold er der umiddelbart opbakning til planerne.

”Jeg synes bestemt, man skal prøve at se, om det ikke kunne være en god idé at inkludere de psykisk skadede også. Hvis der er et ønske om det fra dem, som har sår på sjælen, synes jeg, det ville være fantastisk positivt, at vi kommer i gang med det,” siger forsvarsminister Nicolai Wammen (S) til DIF Opinion.

Sammen med en række andre politikere deltog han denne sommer i et arrangement på folkemødet i Bornholm, hvor de spillede kørestolsbasket mod skadede soldater fra DIF Soldaterprojekt.

”Der er ingen tvivl om, at idrætten kan være rigtig god for vores soldater, når de kommer hjem. Det gælder hvad enten, der er kommet ar på krop eller sjæl. Her kan idrætten være med til at skabe et fællesskab og en ramme for at sætte nye mål for sig selv,” vurderer forsvarsministeren.

Folketingets partier skal inden for den nærmeste fremtid udmønte ekstra 25 millioner kroner til veteranpolitikken. Nicolai Wammen understreger, at der skal være et fokus på de pårørende, og han vil se på, hvordan idrætten kan spille en rolle i den sammenhæng.

Positive tilbagemeldinger
DIF Soldaterprojekt finder sted i et samarbejde mellem DIF, Dansk Handicap Idræts-Forbund og Dansk Militært Idrætsforbund. 53 soldater, som er kommet til skade (primært i Afghanistan), deltager i projektets aktiviteter, og en spørgeskemaundersøgelse foretaget i slutningen af 2013 viser en stor tilfredshed med projektet.

63 procent af de deltagende soldater svarede således, at DIF Soldaterprojekt har haft meget stor eller stor betydning for deres generelle tilfredshed med livet. 55 procent har fået nye venner i forbindelse med deres deltagelse i projektet, og næsten halvdelen svarede, at projektet har medvirket til, at de bedre kan begå sig uden for forsvaret.

De gode erfaringer har gjort indtryk på Venstre, som tager idrætten med ind i de kommende politiske forhandlinger.

”Projektet viser, at idræt hjælper soldaterne videre i livet. Vi skal snart evaluere veteranpolitikken, og Venstre går ind til forhandlingerne med det udgangspunkt, at idrætten skal fylde mere og have flere midler,” siger forsvarsordfører hos Venstre, Troels Lund Poulsen.

Han ser meget gerne, at arbejdet med de fysisk skadede soldater bliver udbredt til de soldater, der er vendt hjem med psykiske udfordringer.

”Soldaterne har en god tradition for at dyrke idræt, og derfor møder man dem på deres hjemmebane med sådan et tilbud. Vi skal bruge erfaringerne fra idrætsarbejdet med de fysisk skadede soldater til den store gruppe med psykiske udfordringer,” siger Troels Lund Poulsen.Idræt giver livsglæde

Planerne bliver også modtaget positivt hos forsvarets veterancenter, som blandt andet arbejder med at hjælpe veteranerne med at genfinde en hverdag i samfundet efter udsendelse.

”Psykiske udfordringer giver sociale udfordringer. Her er idrætten god til at skabe sammenhold og fællesskabsfølelse. Sindslidende kan have en tendens til at isolere sig, og idrætten kan være et middel til at give større livsglæde, siger Thomas Renard fra veteransekretariatet.

I DIF vil man afvente, hvad politikerne kan enes om, inden man går ind i konkrete overvejelser om, hvordan en idrætsindsats over for de psykisk skadede kan se ud. En indsats vil skulle koordineres med de andre aktører, der er på veteranområdet.

”Samfundet skylder soldaterne noget, efter de har kæmpet for Danmarks interesser rundt om i verden. Mange har betalt en stor pris for det, og derfor er der et ansvar, som skal løftes. Jeg er stolt over, hvad vi hidtil har gjort på det her område. Hvis vi får politisk opbakning, så har vi har i DIF så mange forskellige idrætter og tilbud at byde ind med, at jeg er overbevist om, at vi også kan gøre noget for de psykisk skadede soldater, vurderer Morten Mølholm Hansen.