Skole+ er en hjælp til kommuner og folkeskoler

Kommuner og skoler kan få fart på implementeringen af den nye folkeskolereform ved at søge midler hos Skole+. På den måde kan de skyde genvej til at gøre skolerne parate til kravet om mere fysisk aktivitet.
25. jun 2014
Kommuner og skoler kan få fart på implementeringen af den nye folkeskolereform ved at søge midler hos Skole+. På den måde kan de skyde genvej til at gøre skolerne parate til kravet om mere fysisk aktivitet.

Landes folkeskoler og kommuner har i øjeblikket og i den kommende tid meget travlt med at geare skolerne til den nye folkeskolereform, der træder i kraft efter sommerferien. Reformen betyder, at eleverne fremover skal have fysisk aktivitet i minimum 45 minutter om dagen, og det stiller nogle helt nye krav til skolernes faciliteter.

Folkeskolerne og kommunerne kan få en hjælpende hånd via projektet Skole+, der uddeler 26 millioner kroner til konkrete projekter, som gør folkeskolerne klar til de nye krav om øget fysisk aktivitet og samtidig åbner skolerne for det øvrige lokalsamfund og lokale idrætsliv

Interesserede folkeskoler og kommuner skal indsende et visionsoplæg senest den 8. september, og selvom der er travlt med en masse andre ting i forbindelse med skolereformen, så skal de ikke holde sig tilbage. Visionsoplægget skal nemlig ikke indeholde skitser, og der skal ikke inddrages arkitekter i første omgang. Det hander om at beskrive en god idé og formulere et behov.

De bedste ansøgninger fra folkeskolerne bliver støttet med op til fem millioner kroner.

Det er DIF, Realdania og Lokale og Anlægsfonden, som står bag Skole+. Projektet støtter op til 50 procent af anlægssummen på op til fem forskellige projekter på folkeskoler. Der er især fokus på indendørsfaciliteter, og kommunen skal selv bidrage med minimum halvdelen af anlægssummen, før projektet kan komme i betragtning til støtte via Skole+

På www.skole-plus.dk står der meget mere om projektet. Her findes der også et inspirationskatalog, som kan bruges til at få visionære tanker i gang. Der er på hjemmesiden også en ansøgningsvejledning, hvor kravene til ansøgningen bliver beskrevet i detaljer, og hvor der er en tidsplan for hele projektet.