Flere nydanskere er frivillige ledere og trænere

Flere nydanskere bliver trænere for deres børns fodboldhold eller påtager sig en frivillig lederpost i den lokale idrætsforening.
27. maj 2014
Flere nydanskere bliver trænere for deres børns fodboldhold eller påtager sig en frivillig lederpost i den lokale idrætsforening.
Det viser en netop offentliggjort evaluering af Socialministeriets satspuljeprojekt 'Forpligtende samarbejde om videreførelse af det frivillige integrationsarbejde', hvor seks frivillige organisationer – herunder DIF Get2sport - i perioden 2010 til 2013 blandt andet har arbejdet på at øge andelen af nydanske frivillige i deres organisationer.

I evalueringen fremgår det, at der har været en markant vækst i antallet af nydanske frivillige ledere og trænere i DIF Get2sports nøgleforeninger, der alle er placeret i socialt belastede boligområder i Danmark.

Hvor andelen af nydanske frivillige i 2012 udgjorde 24 procent i DIF Get2Sport-nøgleforeningerne, var det tal i 2013 steget til 39 procent – en stigning i nettotal fra 268 frivillige nydanskere til 449.

"Vi er ikke i tvivl om, at denne udvikling er vigtig, for skal det frivillige foreningsliv vokse og styrkes i de udsatte boligområder, kræver det, at stadig flere lokale nydanskere engagerer sig i eller opstarter nye, lokale foreninger," siger DIF's integrationskonsulent Preben Astrup.

De fem øvrige frivillige organisationer, der deltog i satspuljeprojektet – Dansk Flygtningehjælp, Dansk Ungdoms Fællesråd, DGI, KVINFO's Mentornetværk og Team Succes – har ligeledes oplevet en mærkbar vækst i antallet af nydanske frivillige.

Socialminister Manu Sareen udtaler følgende:

"Det er virkelig positivt, at organisationerne har fået så mange flere nydanske frivillige på så kort tid. Det er meget vigtigt, at nydanskere deltager i foreningslivets fællesskaber, og på den måde bliver aktive medborgere. Når flere lektiehjælpere med anden etnisk baggrund underviser, eller flere børn bliver trænet af nydanskere i badminton eller fodbold, kan det være en af nøglerne til bedre integration og forståelse mellem borgerne".

Du kan læse slutevalueringen af puljen "Forpligtende samarbejde om videreførelse af det frivillige integrationsarbejde" her.