Kvinder som trænere

En ny undersøgelse viser en række forskelle på mandlige og kvindelig trænere. Kvinder skal eksempelvis i højere grad end mænd opfordres til at tage en træneruddannelse.
14. maj 2014
En ny undersøgelse viser en række forskelle på mandlige og kvindelig trænere. Kvinder skal eksempelvis i højere grad end mænd opfordres til at tage en træneruddannelse.

DIF er og har igennem en årrække haft fokus på ligestilling mellem kønnene i idrættens verden. Tidligere er det blandt andet blevet undersøgt, hvordan man kan få flere kvinder ind i bestyrelserne i dansk idræt, og nu er der blevet kigget nærmere på kvindernes forhold inden for trænerområdet.

Team Analyse har lavet en undersøgelse blandt de personer fra Dansk Svømmeunion, Dansk Håndbold Forbund, Dansk Tennis Forbund og Badminton Danmark, som i løbet af de seneste fem år har taget en træneruddannelse. Besvarelserne i undersøgelsen ’Mangfoldighed i trænergerningen’ viser en række forskelle på mænd og kvinder.

Undersøgelsen viser blandt andet at:

Mænd i højere grad selv tager initiativ til at melde sig til en træneruddannelse, mens kvinder i højere grad skal opfordres til det.

Flere kvinder end mænd forlader trænergerningen.

Mænd bruger flere timer på trænergerningen end kvinderne

Kvinder vil i højere grad end mænd have et direkte udbytte af træneruddannelse i form af bedre karrieremuligheder eller bedre aflønning.

Download rapporten ’Mangfoldighed i trænergerningen’