Seminar om den rummelige idrætsforening

Et seminar sætter fokus på idrætsforeningernes og de kommunale institutioners muligheder for at blive bedre til at indsluse og fastholde unge med særlige behov. Deltagelse på seminaret er gratis.
12. maj 2014
Et seminar sætter fokus på idrætsforeningernes og de kommunale institutioners muligheder for at blive bedre til at indsluse og fastholde unge med særlige behov. Deltagelse på seminaret er gratis.

Der er i dag en gruppe sårbare unge, hvis deltagelse og fastholdelse i det lokale idrætsliv kræver en særlig indsats. Det være fra foreningernes frivillige ledere og trænere; fra de kommunale medarbejdere som i forvejen har med disse unge at gøre og selvfølgelig også fra de unges forældre, i det omfang de nu magter at bidrage.

På dette seminar vil sætte fokus på, hvordan det frivillige idrætsliv og lokale kommunale institutioner sammen kan blive bedre til at indsluse og fastholde sårbare unge i de lokale foreninger. For der er ikke tvivl om, at selvom mange frivillige ledere og trænere gerne vil gøre en ekstra indsats for at rumme sårbare eller foreningsusikre unge, så har de frivillige foreninger også en række faglige og ressourcemæssige begrænsninger.

Seminaret er åbent for alle interesserede, men henvender sig primært til de som frivilligt eller professionelt arbejder med målgruppen.

Seminaret arrangeres af Skive Idrætssamvirke og DIF Get2sport og afholdes onsdag d. 4. juni
Skive Stadion, 7800 Skive. Seminaret er gratis, men det er nødvendigt med en bindende tilmelding i forhold til bestilling af frokost og kaffe. (max. 100 deltagere). Tilmeldingen skal sendes til mail@skiveidraetssamvirke.dk

For spørgsmålet om seminaret kontakt: Troels Mansa, DIF get2sport på telefon 61 14 60 86

Program
10.00 Ankomst (kaffe og rundstykke)
10.30 Velkomst ved Thomas Bach, bestyrelsesmedlem DIF
11.00 Teddy Pedersen, Haderslev Fodboldklub
11.30 Anders Glahn, FU leder Aarhus
12.00 Sådan gør vi i Skive / Thorbjørn Ovedal, SIS
12.30 Frokost
13.30 Fritidsmentor, Ungdomsskolen-Skive
14.00 Samarbejdet med foreningslivet, Rising Ungdomsskole
14.30 Udfordringer og Erfaringer, Preben Astrup DIF
16.00 Afslutning efterfulgt af kaffe og kage