Jelved: ”Alle har taget ansvar”

Omfordelingen af midlerne i dansk idræt er på plads via den ny idrætsaftale, som alle partier kar nikket ja til. Kulturminister Marianne Jelved roser på alle niveauer arbejdet i DGI og DIF, men alligevel er de to store idrætsorganisationer blevet skåret lidt på økonomien. Hvorfor nu det?
8. maj 2014
Omfordelingen af midlerne i dansk idræt er på plads via den ny idrætsaftale, som alle partier kar nikket ja til. Kulturminister Marianne Jelved roser på alle niveauer arbejdet i DGI og DIF, men alligevel er de to store idrætsorganisationer blevet skåret lidt på økonomien. Hvorfor nu det?
Hent hele DIF OPINION som PDF-fil her.

Efter flere års udredningsarbejde og efterfølgende politiske forhandlinger kom regeringens rapport og nye idrætsudspil på plads tirsdag aften. En udredning, der generelt roser den organiserede idræt herhjemme i høje toner og en aftale, der blandt andet gør Sport Event Denmark permanent, giver betydeligt flere midler til antidopingarbejdet, sikrer flere permanente kroner til Team Danmarks talentarbejde samt øger bevillingen til Idrættens Analyseinstitut.

I aftalen indgår det, at alle modtagerne af tipsmidler fra Danske Spil deriblandt DIF og DGI samlet set i årene 2015-18 hvert år skal aflevere et såkaldt omstillingsbidrag på 10-12 millioner til særlige omstillingsaktiviteter på idrætsområdet. Hestesporten beskæres med 15 millioner kroner stigende til 30 millioner kroner over de næste fire år.

DIF Opinion har talt med kulturminister Marianne Jelved om den ny idrætsaftale.

Du har tonet frem på skærmen nogle gange de seneste dage og set meget glad ud. Hvor tilfreds er du med den nye idrætsaftale?
”Jeg er meget, meget tilfreds og utrolig glad for, at det hele endte så positivt, som det gjorde. Alle partier i Folketinget bakker op om aftalen og kan se sig selv i den. Idrættens organisationer ser også ud til at være tilfredse, og det betyder meget, at alle har bidraget og taget ansvar for udviklingen af dansk idræt. Vi havde brug for at omfordele nogle midler, så blandt andet organisationer som Sport Event Denmark og Anti Doping Danmark kunne få tilført nye ressourcer, og det er lykkedes på en god måde. Det her er virkeligt godt for idrætten i Danmark.”

Din forgænger Uffe Elbæk sagde for et par år siden, at udredningen skulle se på ”om danskerne har det idrætsliv, vi har fortjent.” Har vi det?
”Ja, det har vi langt hen ad vejen. Det viser udredningen i høj grad. Men rapporten peger også på nogle steder, hvor idrætsorganisationerne overlapper hinanden lidt, og hvor man med fordel kan arbejde tættere sammen og deles om opgaverne, så man eksempelvis ikke udbyder de samme træneruddannelser. Men de udfordringer kan idrætten sagtens selv tage hånd om at løse. Det er jeg helt tryg ved.”

Der har været tale om at langt tilløb, før aftalen kom på plads. Hvordan har processen været?
”Den har været udmærket. Jeg har haft et åbent forløb, hvor jeg valgte at orientere DIF og DGI løbende. På et tidpunkt i forløbet var vi langt fra hinanden. DIF og DGI var ikke helt tilfreds med mit første udspil. Det er ingen hemmelighed. Men vi har nærmet os hinanden løbende og endte med politisk at få skruet noget sammen, som de fleste kan være tilfredse med. Jeg er derfor glad for den åbenhed, der har været i forløbet, og at man fra idrættens side viser forståelse for den model, vi nu indfører.”

Kulturministeriet meldte hurtigt ud i forbindelse med udredningen, at der ’kun’ kunne blive tale om en omfordeling af de eksisterende penge på idrætsområdet – og ikke nye midler. Hvorfor var det egentlig en naturlov fra begyndelsen, at idrætten ikke skulle tilføjes noget ekstra? Idræt er jo godt og sundt.
”Idræt er godt, og idrætten bliver også tilført relativt mange midler hvert år. Og når man tænker på, at der spares alle steder i samfundet i øjeblikket, bør idrætten nok først og fremmest være glad for, at man kom forholdsvist glat igennem finanskrisen uden de store besparelser. Det håber jeg, at man sætter pris på.”

DIF og DGI kommer til at betale lidt for den nye model. Hvorfor det, når nu du samtidig giver udtryk for, at du er meget tilfreds med de store idrætsorganisationers arbejde?
”Man skal være opmærksom, at der er flere aktører om at lægge midler. Hestesporten bidrager eksempelvis også. Det er alle idrætsorganisationerne samlet set, der kommer til at bidrage, og derfor bliver beløbet, som DIF og DGI skal levere, heller ikke så stort. Til gengæld tager vi nu i fællesskab ejerskab på vigtige områder som antidopingarbejde og eventdelen, hvilket er vigtigt også for de store idrætsorganisationer.”

Idrætsudspillet lægger op til, at der også frigives midler til såkaldte ’sigtelinjer’ i dansk idræt, hvor politikerne kan agere, hvis det er tiltrængt. Hvad er det, I savner, der skal løftes her?
”Det kan være mange forskellige ting – områder, hvor man vurderer, at der er brug for en aktuel indsats. Det kan også være initiativer, der er målrettet en forebyggende indsats mod doping, bekæmpelse af matchfixing eller initiativer, der skal få en større del af de ikke-aktive til at dyrke motion og idræt. Og så er der generelt behov for at tage sætte nogle tværgående initiativer i gang, hvor man rammer nogle grupper i samfundet, der ellers ville have meget svært ved at finde deres plads i idrætten. ”

I sætter et betydeligt millionbeløb af til antidopingarbejde. Hvorfor prioriterer I dette område så højt?
”Det er vores vurdering, at der er brug for en endnu større indsats på antidopingområdet Der ligger et kæmpe arbejde foran os i forhold til forebyggelse af og information om eksempelvis doping inden for motions- og fitnessområdet. Det er en problemstilling, som er blomstret op i de sidste fem år, og som vi har haft svært ved at gøre noget ved. Det kan vi nu med de nye omstillingsmidler, og det er overordentligt vigtigt.”

Du har nævnt DGI og DIF’s ’Vision 25-50-75’ i flere medier, og visionen er også nævnt i aftalen. Hvorfor?
”DIF og DGI’s fælles vision kan blive en drivkraft, der kan udvikle idrætten yderligere. Det er en stor og flot målsætning, at man vil have flere danskere ud i foreningerne og flere danskere generelt til at være mere fysisk aktive. Det er naturligvis en vision, som jeg støtter op om.”

Hvilken rolle spiller Kulturministeriet i implementereingen af visionen?
”Jeg vil gøre løbende opmærksomhed på visionen og italesætte dens gode budskaber, når jeg kommer rundt i landet. Og så kan den formentlig bringes spil, når der løbende laves aftaler mellem stat og kommune.”

Hvad synes du om, at DIF og DGI har nærmet sig hinanden under udredningsprocessen?
”Det er yderst positivt. DIF og DGI appellerer lidt til to forskellige slags kulturer, og de har en forskellig historie, men tilsammen står DIF og DGI for en utrolig stor mangfoldighed i dansk idræt, og det er godt, at de nu samarbejder på en række områder. Jeg har aldrig været fortaler for en fusion mellem DIF og DGI, så jeg synes faktisk, at det, der sker lige nu, er det helt rigtige.”