DIF og DGI finder hensigterne i den politiske aftale om idræt gode og bakker op om helheden

Den politiske aftale om idræt, som bakkes op af samtlige partier i Folketinget, er forhandlet på plads med afsæt i den udredning af dansk idræt, Kulturministeriet offentliggjorde i begyndelsen af april.
6. maj 2014
Den politiske aftale om idræt, som bakkes op af samtlige partier i Folketinget, er forhandlet på plads med afsæt i den udredning af dansk idræt, Kulturministeriet offentliggjorde i begyndelsen af april.
”Udredningen viste, at DIF og DGI forvalter de offentlige midler effektivt, og at der er stor tilfredshed med organisationerne både blandt medlemsforeninger og kommuner. Det er vi meget tilfredse med. Men den viste også, at der er plads til forbedring – i form af et tættere samarbejde mellem organisationerne”, siger DIF’s formand Niels Nygaard.

”Vi mener, at Vision 25-50-75 bliver det vigtigste resultat af den reform af dansk idræts økonomi og struktur, som kulturminister Marianne Jelved og alle Folketinget partier indgik aftale om tirsdag aften”, siger DGI’s formand Søren Møller.

”DIF og DGI’s fælles Vision 25-50-75 er det mest ambitiøse og vidtrækkende resultat af udredningen. Ikke mindst fordi vi med visionen både rækker ud efter foreningslivet og de selvorganiserede idrætsudøvere”, siger DIF’s formand Niels Nygaard.

I aftalen indgår, at alle modtagerne af overskuddet fra Danske Lotteri Spil A/S samlet skal aflevere et såkaldt omstillingsbidrag på 10 mio. kroner det første år og 12 mio. kroner i de efterfølgende år.

”Vi er naturligvis kede af at skulle aflevere nogle midler, som vi synes, at vi har hårdt brug for i arbejdet med visionen. Men vi anerkender, at der var en helhed, som skulle gå op, og vi bakker op om de målsætninger og hensigtserklæringer, der er i aftalen som sådan”, siger DGI’s formand Søren Møller.

Læs mere om aftalen på Kulturministeriets hjemmeside

Yderligere oplysninger:

Niels Nygaard, formand for DIF, tlf. 20 73 71 12

Søren Møller, formand for DGI, tlf. 23 28 02 34