Ny vision vigtigste resultat af idrætsreform

Visionen har den særlige styrke, at den både omfatter foreningsidrætten og de selvorganiserede idrætsudøvere, skriver Niels Nygaard i et indlæg.
7. maj 2014
Visionen har den særlige styrke, at den både omfatter foreningsidrætten og de selvorganiserede idrætsudøvere, skriver Niels Nygaard i et indlæg.
Ovenpå fire års intens indsats for at sikre DIF-idrætten det bedst mulige resultat i forbindelse med udredningen om idrættens struktur og økonomi, er det nu tid at gøre status.

For at stå bedst muligt rustet til ”kampen om pengene”, udarbejdede vi i DIF et politisk program for 2011-2014 med særligt fokus på fem indsatsområder: 1) flere medlemmer; 2) udvikling af frivilligheden; 3) styrkelse af DIF´s samfundsmæssige ansvar; 4) styrkelse af mangfoldighed; samt 5) synlighed af DIF-idrætten. Vi har i DIF arbejdet målrettet på at levere resultater på alle fem områder – og ad den vej stå så stærkt som muligt i udredningsarbejdet.

I min optik er Vision 25-50-75 det vigtigste resultat af den politiske aftale, der blev indgået i Kulturministeriet tirsdag aften. Jeg har noteret mig, at partierne bag aftalen anerkender og bakker op om visionen. Visionen har den særlige styrke, at den både omfatter foreningsidrætten og de selvorganiserede idrætsudøvere. Derfor er visionen – som vi deler med DGI – det mest ambitiøse og vidtrækkende resultat af udredningsarbejdet. Og det vil være oplagt med et tæt partnerskab mellem stat og idræt om at indfri visionen.

Vi har med udredningen fået dokumentation for, at vi i DIF forvalter de offentlige midler effektivt – og tilsvarende dokumentation for, at der er stor tilfredshed med DIF-idrætten både blandt medlemsforeninger og kommuner. Det er positivt og meget tilfredsstillende. Men udredningen har også stillet skarpt på, at der blandt foreninger og kommuner er en efterspørgsel på et tættere samarbejde mellem DIF og DGI. Her er Vision 25-50-75 det indlysende svar.

I den politiske aftale indgår desuden finansiering af Sport Event Denmark, bedre bekæmpelse af doping, en styrket indsats for at understøtte de mange talenter i dansk idræt og et styrket vidensgrundlag for videreudvikling af dansk idræt.

I DIF er vi tilfredse med en række af de spor, forligspartierne lægger med den politiske aftale. Vi har i forløbet anbefalet, at Sport Event Denmark skulle sikres en varig finansiering. Det er afgørende vigtigt, hvis vi vil sikre, at danskerne fortsat kan opleve store internationale idrætsbegivenheder på dansk jord. Og mange specialforbund har også fremhævet netop vigtigheden af at få Sport Event Denmark gjort permanent. Vi bakker tilsvarende op om et stærkere antidoping-arbejde, og om at der sættes flere midler af til talentudvikling og vidensopsamling.

I aftalen indgår, at alle modtagerne af ”tipsmidler” til idrætsformål samlet set i årene 2015-18 hvert år skal aflevere et såkaldt omstillingsbidrag på 10-12 mio. kr. til særlige omstillingsaktiviteter. For DIF betyder det, at vi vil modtage 2,9-3,5 mio. kr. mindre årligt i de kommende år.

DIF har i øvrigt med afsæt i udredningsarbejdet indgået en særkilt aftale med Kulturministeriet om at afdrage 2 mio. kr. årligt i 10 år på gammel gæld. I denne aftale indgår samtidig en annullering af en tidligere aftale om, at DIF i 10 år årligt skulle bidrage med 5 mio. kr. til den nye arena i København. På den måde er vi i DIF-idrætten nu fri for den lidt snærende forpligtelse til at støtte driften af arenaen.

Den forpligtelse påhviler i stedet Sport Event Denmark.
Når omstillingsbidraget skal udmøntes som led i den politiske aftale, vil vi gå ind i en konstruktiv dialog med regering og Folketing om de kommende års udvikling og omstilling af dansk idræt. Her vil vi helt sikkert sammen med DGI også kunne byde ind med en række nyskabende aktiviteter i forlængelse af Vision 25-50-75.

I en samlet vurdering af den politiske aftale hører med, at vi i DIF-idrætten skal være meget opmærksomme på den øgede ”statsliggørelse” af dansk idræt, der også følger af en styrkelse af Sport Event Denmark, Anti Doping Danmark, IDAN og de midler der sættes af til talentudvikling og andre statslige formål. Hestevæddeløbssporten kommer til at betale hovedparten af udgifterne hertil, men i foreningsidrætten kommer vi som nævnt også til at bidrage.

Det er vigtigt, at vi i fællesskab holder kulturministeren og hendes politiske kolleger fast på den frivillige idræts værdi for samfundet, som Marianne Jelved selv fremhævede markant i sin tale ved DIF’s årsmøde i lørdags.

Udredningen har i en lang periode haft en central rolle i DIF’s bestyrelses arbejde. Vores fokus i bestyrelsen vil i den kommende tid ikke mindst være på DIF’s nye politiske program, på det videre arbejde med Vision 25-50-75 og på udarbejdelsen af en elitevision for dansk idræt.