Idræt i skolereformen: Første rollekommune offentliggjort

Ved dagens Skole OL i Korsør indgik DIF og Slagelse Kommune landets første partnerskabsaftale om idræt og bevægelse i den nye åbne skole, der byder på tæt samarbejde mellem skoler og idrætsforeninger.
6. maj 2014
Ved dagens Skole OL i Korsør indgik DIF og Slagelse Kommune landets første partnerskabsaftale om idræt og bevægelse i den nye åbne skole, der byder på tæt samarbejde mellem skoler og idrætsforeninger.

Lokalt samarbejde mellem skoler og foreningsliv skal være med til at løfte den nye folkeskolereforms fokus på 45 minutters daglig idræt og bevægelse i skolen. I Slagelse Kommune er man ambitiøs og i fuld gang på området, og det fører nu til et partnerskab med Danmarks Idrætsforbund (DIF), som giver Slagelse status af landets første rollekommune.

”Vi er meget stolte af, at vi indgår et partnerskab med Danmarks Idrætsforbund, fordi det giver store muligheder i forhold til vores øvrige idrætsindsatser på skole- og fritidsområdet. I Slagelse vil vi gerne være kendt som en aktiv og ambitiøs idrætskommune, der går foran, og det må man sige, vi også gør med dette ambitiøse partnerskab,” siger borgmester Stén Knuth.

Mens 400 lokale børn dyrkede Skole OL på Korsør atletikstadion, underskrev borgmester Stén Knuth og DIF’s formand Niels Nygaard partnerskabsaftalen samme sted.

”Med Slagelse Kommune som rollemodel ønsker vi i DIF at vise andre kommuner vejen. Vi er meget optaget af, at skolereformens fokus på idræt og bevægelse bliver implementeres på kvalificeret vis i samarbejde mellem skoler og foreninger til glæde for børnene. Slagelse går foran ved at have indgået partnerskabsaftaler med lokale idrætsforeninger, og kommunen koordinerer indsatsen og yder foreningerne økonomisk støtte. Jeg ser frem til, at vi i den kommende tid indgår endnu flere kommunepartnerskaber,” siger DIF’s formand Niels Nygaard.

Slagelse Kommune har på nuværende tidspunkt indgået partnerskabsaftaler med 10 idrætsforeninger, som skal være med til at løfte opgaven. Skolerne skal indgå i samarbejder med det lokale foreningsliv - ’den åbne skole’ - og de frivillige trænere og instruktører, som vil kunne indgå i undervisningen og samtidig vise en bred vifte af idrætter for børnene.

”Partnerskabet mellem DIF og Slagelse Kommune giver idrætsforeningerne en vigtig mulighed i forhold til at synliggøre deres idræt for børn og unge. Vi har på fritidsområdet igennem nogle år arbejdet med partnerskaber med vores idrætsforeninger, og det kan vi fortsætte med og samtidig kvalificere vores indsatser yderligere til glæde for både foreninger, skoler og kommunens børn og unge,” siger formand for Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget Troels Christensen.

I centrum for indsatsen er naturligvis eleverne, som gennem idræt bliver introduceret for nye måder at lære på, og at de dyrker idræt.

Formand for Uddannelsesudvalget i Slagelse Kommune, Johnny Persson, siger:

”Samarbejdet skal være med til at vise nogle metoder, der kan løfte idræt, motion og bevægelse i kommunens skoler, så vi sammen kan udmønte skolereformens fokus på mere idræt og bevægelse i skolerne. Vi ser store perspektiver i det nye partnerskab med DIF.”

Om partnerskabsaftalen
Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Slagelse Kommune indgår en partnerskabsaftale frem til 31. december 2015, der fastlægger de overordnede rammer for lokale samarbejder mellem skoler og idrætsforeninger i Slagelse Kommune.

  • Med partnerskabet ønsker DIF og Slagelse Kommune i fællesskab synliggøre metoder, der kan løfte idræt og bevægelse i kommunens skoler, sikre en fysisk mere aktiv skoledag og virkeliggøre målet med skolereformens fokus på mere idræt og bevægelse i skolerne.
  • DIF og Slagelse Kommune har et fælles ønske om at bidrage til at kickstarte denne del af skolereformen, og Slagelse Kommune påtager sig med aftalen en rolle som foregangskommune på området.
  • Samarbejdet realiseres gennem lokale partnerskabsaftaler mellem kommunen/folkeskolerne og DIF’s specialforbund/ lokale idrætsforeninger, der danner konkret grundlag for idrætsforeningernes inddragelse i undervisningen. Slagelse Kommune har indgået partnerskaber med følgende foreninger:
    Sørbymagle IF, Hockey; Slagelse Inline Klub; Slagelse Cykel Ring; Ak Atlas, Vægtløftning; Slagelse Floorball Klub; Skælskør Floorball Klub; VK Vestsjælland, Volleyball; Team Skælskør Slagelse, Badminton; Korsør Golf; Trelleborg Golf; Slagelse Tennis Klub.

Begge parter ønsker gennem samarbejdet at styrke kompetencerne hos både skolernes lærere og de frivillige i idrætsforeningerne:

  • DIF og Slagelse Kommune anser kompetenceløft som en af de væsentligste faktorer i samarbejdet og af helt afgørende betydning for, at den nye skolereform bliver en succes i forhold til de intentioner, der ligger i reformen. Kommunen har gennem flere år struktureret arbejdet med kompetenceløft af frivillige i foreningerne I samarbejde med DIF.
  • DIF etablerer et netværk for de rollekommuner, som DIF indgår partnerskabsaftaler med på skolereformområdet. Sigtet med netværket er at udveksle erfaringer mellem kommunerne.

Yderligere oplysninger
Niels Nygaard, formand for DIF, mobil 20 73 71 12
Gitte Minor, projektkonsulent i DIF, mobil 40 15 67 60
Kim Kruse Rasmussen, Centerchef for Kultur, Fritid og Borgerservice, mobil 40 33 00 60
Emil Andreas Krapper, idrætskonsulent, Slagelse Kommune, tlf. 23 65 38 11

Med venlig hilsen
Casper Hollerup
DIF Kommunikation
Mobil 24 64 52 53