Succesrig børneindsats accelererer

Bevægelseskonceptet ’Rend og hop med Oliver’ har sprængt alle rammer i landets børnehaver. Nu forlænges projektet, så det også når ud til vuggestuerne. 140.000 børn skal inden udgangen af 2016 være en del af konceptet.
2. maj 2014
Bevægelseskonceptet ’Rend og hop med Oliver’ har sprængt alle rammer i landets børnehaver. Nu forlænges projektet, så det også når ud til vuggestuerne. 140.000 børn skal inden udgangen af 2016 være en del af konceptet.

Bevægelseskonceptet ’Rend og hop med Oliver’, som DIF, KFUM’s Idrætsforbund og Nordea-fonden står bag, blev i begyndelsen af 2012 tilbudt børnehaverne. Målsætningen var, at 20.000 børn skulle blive en del af konceptet inden udgangen af 2013. Men den målsætning blev opnået allerede efter 10 måneder, og ved projektets udløb deltog 40.000 børn fordelt på 650 børnehavner i Rend og hop med Oliver.

”Projektet har vist sig at ramme plet! Børnehaverne har virkelig taget de mange fysiske aktivitetslege til sig, og derfor spreder vi nu glæden ved bevægelse og leg til endnu flere børn. Set i det store perspektiv, håber vi, at indsatsen bidrager til den forebyggende indsats på sundhedsområdet,” siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, som støtter den fremtidige indsats med 6.394.400 kroner.

Succesen har resulteret i, at de tre parter nu har besluttet sig for at fortsætte konceptet – foreløbig frem til udgangen af 2016.

”Rend og hop-konceptet er en fantastisk mulighed for at de mindste børn får et naturligt forhold til idræt og bevægelse gennem en legende tilgang uden fokus på konkurrence, placeringer og resultater. På den måde bliver alle børnene vindere,” siger Morten Mølholm Hansen, udviklingschef i Danmarks Idrætsforbund

Med forlængelsen og takket være Nordea-fondens støtte vil konceptet accelerere og blive udvidet. Hidtil har det kun henvendt sig til børn i børnehavealderen, men nu vil børn i 0-2 års alderen blive en del af målgruppen og få glæde af indsatsen.

God modtagelse hos personalet
Den nye målsætning lyder, at 100.000 børn mellem 3 og 6 år og 40.000 børn mellem 0 og 2 år skal være en del af ’Rend og hop med Oliver’ inden udgangen af 2016.

”Materialet er super lækkert og nemt at gå til. Og det er et stort plus, at det kan tages med udenfor også. Børnene blev meget inspireret af billederne, og allerede dagen efter besøget var der gang i nogle af de lege, der blev leget med da konsulenten fra projektet var på besøg,” siger Linette Grenaa Giessing, souschef i Børnehaven Eskebøl

Der skal i den kommende projektperiode i minimum 30 kommuner laves kursusforløb for personalet i leg og bevægelse, hvori ’Rend og hop med Oliver’ indgår. Desuden skal flere end 60 institutioner indgå i et forløb, der målrettet arbejder med test af motorikken for at dokumentere effekten af at arbejde systematisk med ’Rend og hop med Oliver’.

”Det er utroligt motiverende at komme ud til institutionerne med ’Rend og hop med Oliver’ og se alle de glade børn. Både pædagoger og børn elsker vores besøg, og vi glæder os til at gøre endnu flere børn i godt humør og stimulere deres udvikling. Børnenes udvikling er et meget vigtigt område for os,” siger Frans Hjorth Hammer, formand for KFUM’s Idrætsforbund.

Hent billede til pressebrug. Foto: Peter Søndergaard/PS Foto

 

Fakta om ’Rend og hop med Oliver’
Et gratis bevægelseskoncept udviklet til børnehaverne med det formål at bidrage til den forebyggende indsats på sundhedsområdet.

Giver institutionspersonale og dagplejere et lettilgængeligt materiale til at fremme børns motorik.

Institutionerne kan få et gratis konsulentbesøg i forbindelse med implementeringen af konceptet.

Budgettet for projektet de kommende tre år er på otte millioner kroner, hvoraf Nordea-fonden finansierer 80 procent, mens DIF og KFUM’s Idrætsforbund deles om resten af finansieringen.

For yderligere informationer kontakt:
Projektleder
Gitte Markfoged Jensen, KFUM’s Idrætsforbund
Telefon 20 52 24 00

Udviklingschef
Morten Mølholm Hansen, Danmarks Idrætsforbund
Telefon 21 66 37 74

Kommunikationschef
Tine Wickers, Nordea-fonden
Telefon 33 33 57 70