Bliv ansvarlig for de frivillige

De frivillige er den vigtigste ressource i foreningerne. Derfor opfordrer DIF alle sine foreninger til at udnævne en frivillig-ansvarlig, som har fokus på de frivillige kræfter forhold og trivsel.
14. maj 2014
De frivillige er den vigtigste ressource i foreningerne. Derfor opfordrer DIF alle sine foreninger til at udnævne en frivillig-ansvarlig, som har fokus på de frivillige kræfter forhold og trivsel.
Rigtig mange virksomheder har en HR-afdeling, som arbejder for, at de ansatte trives og har gode arbejdsforhold. Rationalet er, at de ansatte er virksomhedernes vigtigste aktiv, og at de derfor skal passes og plejes.

For idrætsforeningerne gælder det, at de cirka 350.000 frivillige i DIF-idrætten er det vigtigste aktiv. Og i lighed med virksomhedernes ansatte, er det også vigtigt, at foreningerne passer og plejer deres frivillige.

Derfor har DIF gennem det seneste år opfordret foreningerne til at udnævne en frivillig-ansvarlig. Denne person skal have de frivilliges rammer, vilkår og trivsel øverst på sin dagsorden. Dermed undgår foreningen, at arbejdet med de frivillige falder ned mellem stolene og ikke bliver grebet af dem, der til daglig har ansvaret for eksempelvis økonomien, sponsorerne, stævner eller træningen osv.

”Det er vigtigt, at de frivilliges indsats bliver anerkendt, værdsat og udviklet. Ofte er det små ting, der skal til, for at foreningen også med handling viser, at de frivillige er den vigtigste ressource. Det kan en frivillig-ansvarlig være med til at sikre, siger Anne Pøhl, der er leder af DIF Uddannelse.

DIF anbefaler, at posten som frivillig-ansvarlig går til en anden end formanden, og at den frivillig-ansvarlige får plads i foreningens bestyrelse.

Opfordringen til at udnævne en frivillig-ansvarlig ligger i forlængelse af DIF’s anbefaling om, at foreningen laver en plan for det frivillige arbejde – en frivillighedsstrategi. Med en frivillighedsstrategi kan foreningen sætte fokus og retning på sit arbejde og sine aktiviteter for de frivillige.

Få hjælp til strategien med værktøjet ’Følg tre trin til en frivillighedsstrategi’.

Hvad laver en frivillig-ansvarlig?

En frivillig-ansvarlig har det overordnede ansvar for, at frivilligheden i foreningen fungerer – eller sagt på en anden måde, at de frivillige i foreningen trives. DIF peger på fem områder, som den frivillig-ansvarlige kan tage fat på:

1. Skabe overblik over opgaverne: Hvilke opgaver er der brug for frivillige til i foreningen, hvor mange og hvad skal de frivillige kunne?

2. Finde frivillige: Måske skal foreningen slå de frivillige ’stillinger’ op? Eller prikke forældrene på skuldrene?

3. Organisere hverdagen: Når opgaver i foreningen er beskrevet og fordelt bliver det nemmere og sjovere at være frivillig.

4. Pleje og anerkende de frivillige: Anerkendelse i form af et skulderklap eller et ’tak’ betyder rigtig meget for mange frivillige.

5. Gøre de frivillige endnu bedre: Tilbyd de frivillige kurser og uddannelser, eller hjælp dem med at udvikle nye sider af sig selv gennem nye opgaver i foreningen.

I kan få input til jeres frivillig-ansvarlige og til jeres frivillighedsstrategi på www.frivillighedstjek.dk hent også folderen: 'Pas godt på de frivillige: Få en frivillig-ansvarlig'.