Partnerskab kan give sundere borgere

Lad foreningerne være grundlaget for at gøre danskerne mere aktive fremfor projektmagere og tidsbegrænsede initiativer.
28. apr 2014
Lad foreningerne være grundlaget for at gøre danskerne mere aktive fremfor projektmagere og tidsbegrænsede initiativer.

De politiske forhandlinger om fordelingen af overskuddet fra Danske Spil er gået ind i en afgørende fase.  I Politikens dækning af forhandlingerne fremgår det, at det er på tale at beskære DGI og DIF økonomisk. Det er os helt uforståeligt.

Kulturministeriet har fået KPMG til at analysere idrættens økonomi og struktur, og der er intet i analysen, der begrunder en nedskæring af DGI og DIF. Tværtimod konkluderes det, at vi forvalter midlerne effektivt, og at der er stor tilfredshed med DIF og DGI.  

Tusindvis af danskere lægger hver dag masser af frivillige kræfter i at give børn og voksne gode oplevelser i idrætsforeningerne. Og det er i høj grad idrætsorganisationernes fortjeneste, at vi har noget, der ligner en verdensrekord i Danmark, når man ser på befolkningens idrætsdeltagelse og på det frivillige engagement.

Vi har i DGI og DIF givet hinanden håndslag på en fælles, ambitiøs vision. Vi vil give 450.000 flere danskere gode oplevelser med idræt og motion. Både fordi det gør noget godt for dem selv, og fordi det styrker folkesundheden.

Regeringen har tidligere i år sat syv nye nationale mål for danskernes sundhed. Mål 7 lyder: Flere danskere skal bevæge sig i hverdagen. Det mål flugter 100 procent med vores vision. Samtidig har vi noteret os, at sundhedsminister Nick Hækkerup på en stor sundhedskonference den 24. april netop fremhævede, at foreningerne set fra regeringens side har en vigtig rolle i realiseringen af regeringens sundhedsmålsætning.

Også i det lys forekommer det os paradoksalt, hvis der nu lægges op til, at DGI og DIF skal beskæres. Vi opfordrer i stedet regeringen til at tage os – og den fælles vision - på ordet. Vi vil gerne indgå i et partnerskab med regeringen, der får flere danskere til at være fysisk aktive. Idrætsforeningerne har allerede vist, at de er gode til at opsamle voksne nybegyndere og andre, der ikke dyrker meget idræt. Men her kan vi blive endnu bedre.

Hvis vi i fællesskab – staten og idrætten – kan lykkes med visionen, vil det gøre en meget større positiv forskel end kortsigtede puljer. Vores anbefaling er at lade frivillige og foreninger være grundlaget for at gøre danskerne mere aktive fremfor projektmagere og tidsbegrænsede initiativer. Lad os sammen vise, hvad vi kan opnå via et ambitiøst og målbevidst samarbejde. Det vil med statsgaranti være både billigere og mindre bøvlet end at lave nye puljer og projekter – og det vil også være meget mere effektivt.