Stor opbakning til foreningsidrætten

Foreningsidrættens medlemstal for 2013 viser fremgang og der fortsat stor opbakning i befolkningen til den frivillige idrætssektor.
4. apr 2014
Foreningsidrættens medlemstal for 2013 viser fremgang og der fortsat stor opbakning i befolkningen til den frivillige idrætssektor.

Danmark er et af de lande i verden, hvor befolkningen er mest idrætsaktiv. Det faktum bliver igen understreget i idrætsorganisationernes medlemstal for 2013. Både DIF, DGI og Dansk Firmaidrætsforbund har oplevet medlemsfremgang.

”Medlemstallene viser, at den frivillige foreningsidræt fungerer godt. Denne model er årsagen til, at Danmark ligger helt i top på alle idrætsparametre, når vi sammenligner med andre lande. Derfor er foreningsidrætten også det bæredygtige afsæt til at få endnu flere til at dyrke idræt i fremtiden. Projektmageres forudsigelser om foreningslivets krise og tilbagegang er således uden hold i virkeligheden,” siger DIF’s formand Niels Nygaard

Politisk opbakning
I øjeblikket arbejder Kulturministeriet på en udredning af idrættens økonomi og struktur. En udredning, der skal komme med forskellige idéer til, hvordan idrætten kan organiseres og finansieres fremadrettet.

”Det er vigtigt, at politikkerne Christiansborg lægger mærke til det mangfoldige tilbud til befolkningen, som vores mange frivillige skaber ude i foreningerne. Aktiviteterne i foreningerne gavner sammenhængskraften og folkesundheden. Med DIF’s og DGI’s nye samarbejde vil vi få flere kræfter til at hjælpe foreningerne med denne positive udvikling i fremtiden,” siger DGI’s formand Søren Møller.

Foreningsdannelse fremfor projekter
”Der er i ministerier og kommuner stort fokus på folkesundheden og på at få flere til at bevæge sig. Det er også fint, men man skal passe på, at man i sin iver ikke komme til at sætte en masse dyre projekter i gang i stedet for at bygge videre på de mange ressourcer, som findes i foreningslivet,” siger Niels Nygaard.

Kommunalt samarbejde
Medlemstallene for 2013 markerer år to for de tre idrætsorganisationers fælles medlemsportal Centralt ForeningsRegister (CFR). CFR blev dannet for at gøre det administrative arbejde nemmere for foreningerne, som tidligere skulle registrere medlemstal flere gange og på forskellig måde, hvis de var medlemmer af forskellige idrætsorganisationer.

”Foreningerne har taget den nye portal til sig. Den er et eksempel på, at idrætsorganisationerne står sammen om at forbedre vilkårene for de frivillige. Jeg glæder mig også over den positive tilbagemelding, vi har fået fra kommunerne,” siger Dansk Firmaidrætsforbunds formand, Peder Bisgaard, med henvisning til, at CFR for første gang har samarbejde med kommuner om medlemsregistreringen.

I forbindelse med 2013-registreringen blev der som noget nyt indgået aftaler med fem kommuner - Hvidovre, Lyngby-Tårbæk, Herning, Vejle og Hedensted. Det betød, at idrætsforeninger i disse kommuner slap for at registrere medlemstal til kommunen. Kommunerne finder i stedet de nødvendige oplysninger hos CFR.

Samtidig påtog CFR sig opgaven med at modtage medlemsregistreringer fra disse fem kommuners øvrige folkeoplysende foreninger (spejdere, politiske organisationer mv.). Det er ambitionen, at CFR i år indleder endnu flere kommunale samarbejder.

Medlemstal 2013:

DIF
Medlemmer: 1.934.521
Foreninger: 9.247

DGI
Medlemmer: 1.526.669
Foreninger: 6.293

Dansk Firmaidrætsforbund
Medlemmer: 391.026
Foreninger: 249


Læs mere detaljeret om de tre organisationers medlemstal på deres hjemmesider:

DGI: www.dgi.dk/medlemstal
DIF: www.dif.dk/medlemstal
Firmaidrætten: http://www.firmaidraet.dk