Ishockeyspillere ikendt karantæne og bøde

DIF’s matchfixingnævn har ikendt Dennis Jensen en karantæne på et år og en bøde for forsøg på matchfixing samt for at have spillet på egen kamp. Kirill Starkov og Tyler Mosienko får hver 5 spilledages karantæne og en bøde for at have spillet på egen kamp.
12. mar 2014
DIF’s matchfixingnævn har ikendt Dennis Jensen en karantæne på et år og en bøde for forsøg på matchfixing samt for at have spillet på egen kamp. Kirill Starkov og Tyler Mosienko får hver 5 spilledages karantæne og en bøde for at have spillet på egen kamp.

Alle tre udøvere spillede for Esbjerg Energy i januar, hvor overtrædelserne af DIF’s matchfixinglovregulativ fandt sted.

De tre udøvere har spillet penge på egen kamp, hvilket er forbudt. Dennis Jensen har yderligere i to andre kampe forsøgt at begå matchfixing ved at tilbyde en medspiller penge for at lade mål gå ind med vilje med det formål at opnå en økonomisk gevinst ved spil på kampen. Grunden til at der er tale om ’forsøg’ på matchfixing er, at medspilleren afslog at medvirke til manipulationen af kampenes resultat.
 
”Det er første gang Matchfixingnævnet har behandlet en sag om forsøg på matchfixing. Vi har med en relativt hård sanktion på et års udelukkelse af den pågældende udøver tilkendegivet, at vi er ovre i den alvorligere ende af overtrædelserne af matchfixinglovregulativet,” siger formand for DIF’s matchfixingnævn Torben Jessen.
 
Om de tre udøveres spil på egen konkurrence, der blev begået i fællesskab, siger Torben Jessen:
 
”De tre udøvere har alle overtrådt forbuddet mod spil på egen konkurrence, men uden involvering af matchfixing eller forsøg på samme. Det er dog stadig en klokkeklar overtrædelse af reglerne, og det er en skærpende omstændighed, at de tre spillere var gået sammen i en koordineret aktion om at sætte penge på det pågældende væddemål. Desuden gik væddemålet imod eget hold, og der er således ikke tale om en mildere forseelse som eksempelvis spil på eget holds sejr eller eget holds scoring.”
 
Overtrædelserne og sanktionerne
Matchfixingnævnets afgørelse betyder, at målmand Dennis Jensen er udelukket fra at spille ishockeykampe under Danmarks Ishockey Union (DIU) frem til og med 11. marts 2015. Det svarer til en sæsons kampaktivitet. Han er ikke afskåret fra at deltage i træning under karantænen.
 
Jensen får også en bøde på 12.550 kr. for at have overtrådt DIF’s regler om matchfixing og tilsvarende uetisk adfærd.
 
Dennis Jensens overtrædelser består i forsøg på matchfixing (manipulation af idrætskonkurrencer) før kampen Esbjerg Energy-Rungsted den 7.1.2014 og igen før kampen Odense-Esbjerg Energy den 12.1.2014. Han har desuden i kampen Rungsted-Esbjerg Energy den 3.1.2014 spillet på egen konkurrence sammen med to holdkammerater, og han var selv initiativtager.
 
Ud over at alle tre udøvere havde spillet på, at Rungsted skulle score 1 mål i 1. periode, havde Dennis Jensen ydermere spillet på, at Rungsted skulle score 2 mål i 1. periode. Den økonomiske sanktion på i alt 12.550 kr. modsvarer Jensens nettogevinst på de indgåede bets.
 
Kiril Starkov og Tyler Mosienko har begge overtrådt matchfixinglovregulativets forbud mod spil på egen konkurrence i kampen Rungsted-Esbjerg Energy 3.1.2014 (at Rungsted skulle score 1 mål i 1. periode). For dette forhold har Matchfixingnævnet ikendt udøverene fem spilledages karantæne i de fem førstkommende turneringskampe under DIU og en økonomisk sanktion på 12.000 kr. til Starkov og 4.000 kr. til Mosienko svarende til nettogevinsten på deres respektive indsatser i det pågældende spil.
 
Matchfixingnævnets afgørelser kan appelleres til DIF-idrættens højeste appelinstans.
 
Første sag uden for fodbold
Sagen med ishockeyspillerne er den anden sag, Matchfixingnævnet har behandlet siden DIF’s matchfixingregler for alle 61 specialforbund trådte i kraft i maj 2013. Den første sag handlede om en 2. divisionsspiller i fodbold, som havde spillet penge på egen sejr, som Matchfixingnævnet i januar i år afgjorde til én spilledags karantæne og en bøde på 1.000 kr.
 
Indtil vedtagelsen af det fælles matchfixinglovregulativ for DIF’s 61 specialforbund var DBU det eneste forbund som undersøgte, efterforskede og fremstillede sager om matchfixing.
 
DIF’s regler mod matchfixing mv.
På Danmarks Idrætsforbunds årsmøde den 4. maj 2013 vedtog repræsentantskabet fælles regler om forbud mod manipulation af idrætskonkurrencer (matchfixing) og tilsvarende uetisk adfærd. Idrætsudøvere, trænere, holdledere, dommere og andre personer i DIF-idrætten er omfattet af regelsættet.
 
DIF har etableret et uafhængigt Matchfixingnævn til at afgøre sager, der indbringes af DIF’s matchfixingsekretariat.
 
DIF og DBU oprettede i sommeren 2013 en fælles hotline, hvor man kan få svar på spørgsmål om reglerne for spil på sportskonkurrencer, eller henvende sig hvis man kender til overtrædelser af matchfixingreglerne. Hotlinens telefonnummer er 70 70 70 94 og mailadressen mail@stopmatchfixing.dk
 
Læs mere om reglerne
 
Yderligere oplysninger fås hos Torben Jessen, formand for DIF’s matchfixingnævn, mobil 72 58 73 01