Idrætten kan løfte et socialt ansvar

Samfundsmæssigt giver det god mening at støtte integrationsprojektet DIF Get2Sport, som de gør i Haderslev.
6. mar 2014
Samfundsmæssigt giver det god mening at støtte integrationsprojektet DIF Get2Sport, som de gør i Haderslev.

Søndag havde byrådsmedlem Rune Højer, Haderslev, et indlæg i JydskeVestkysten om DIF Get2Sport-projektet, som Haderslev Byråd har besluttet at støtte økonomisk i 2014 og 2015. Tidligere har også Allan Emiliussen, formand for kommunens kultur- og fritidsudvalg, rost projektet i JydskeVestkysten.

At dyrke idræt er sundt og kan hjælpe folk til at få et bedre liv. Det er der almindelig anerkendelse af. Men foreningsidrætten kan også noget mere, der ofte ikke er så meget fokus på. Den kan løfte et socialt ansvar – fx når det gælder integration af nydanske børn og unge. Det er afsættet for DIF Get2Sport, der udgør rammen for DIF’s integrationsarbejde i 15 boligområder i en række kommuner, herunder også i Varbergparken i Haderslev. I alt er der knap 10.000 medlemmer i DIF Get2Sport-foreningerne.

Samfundsmæssigt giver det god mening at udnytte de muligheder for bedre integration, der ligger i foreningsidrætten, i stedet for at opbygge nye integrationsprojekter fra bunden. Sidstnævnte lider ofte af den skavank, at de ikke er levedygtige, når statens eller kommunens projektfinansiering løber ud. Her er foreningsidrætten mere robust. Årsagen til det er blandt andet, at der bliver arbejdet målrettet med at udvikle og uddanne frivillige ledere med anden etnisk baggrund. Fra 2012-13 steg antallet af de frivillige ledere med anden etnisk baggrund således med 60 procent (fra 268 til 449), og disse ledere skaber kontinuitet i arbejdet.

Den positive effekt af DIF Get2Sport er blevet dokumenteret af Socialministeriet. Ministeriets evaluering fra 2013, viser, at DIF Get2Sport understøtter, at børn og unge via foreningsidrætten både får nye venner og bedre voksenrelationer. De får også øget selvtillid, større glæde ved at gå i skole og bedre resultater i skolen. 68 procent af projektets deltagere svarede således, at de i nogen eller høj grad var blevet gladere for at gå i skole, og 59 procent vurderede, at de i nogen eller i høj grad klarede sig bedre i skolen. Og i en nyligt udkommet undersøgelse fra CFBU under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter er det tillige blevet dokumenteret, at DIF Get2Sport klubberne i udpræget grad formår at rekruttere og fastholde børn og unge med en højrisikolivsstil i deres sportsaktivitet. Samtidig slås fast, at sportsklubber i udsatte boligområder virker kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende.

Det er opløftende og viser den styrke, foreningsidrætten rummer. I DIF er vi glade for den solide anerkendelse af DIF Get2Sport, som bevillingen fra Haderslev Byråd afspejler. Tak til Byrådets medlemmer for at kunne se mulighederne i projektet. Andre kommuner må meget gerne lade sig inspirere heraf. For idræt er integration og kan løfte et socialt ansvar. Det har DIF Get2Sport dokumentation for.

Indlægget er bragt i JydskeVestkysten 6. marts 2014.