Badmintonudviklingen skal vendes

Badminton Danmark har fra 1. februar igangsat udviklingsprojektet ”Flere Fjer”, som skal finde svar på, hvordan man gør badmintonsporten attraktiv og dermed får medlemsfremgang.
3. mar 2014
Badminton Danmark har fra 1. februar igangsat udviklingsprojektet ”Flere Fjer”, som skal finde svar på, hvordan man gør badmintonsporten attraktiv og dermed får medlemsfremgang.
Den første fase af projektet er en analysefase, som har til formål at dokumentere, hvilke udfordringer og hvilke muligheder klubber har i forhold til den fortsatte udvikling af badminton i Danmark

Første delanalyse er nu klar, og den viser, at det generelt er de store klubber, der har klaret sig bedst de seneste 10 år, imens de små og mellemstore klubber har det langt sværere. I analysen er der blevet kigget på medlemsudviklingen i 428 badmintonklubber i perioden 2001-2012, og analysen viser blandt andet, at de små klubber har mistet 40 procent af deres medlemmer i perioden.

Du kan læse hele delanalysen her.

Der skal handles nu
Som man kan læse i analysen, er der et stort behov for, at alle beslutningstagerne både på nationalt, regionalt og klubniveau tager ansvaret alvorligt. Et faktum man er fuld bevidst om i Badminton Danmark.

”Analysen er utrolig vigtig for os, for den gør os klogere på, hvor det er, vi skal sætte ind. Vi tager udviklingen meget alvorligt, og er i fuld gang med det arbejde, som skal til for, at udviklingen vendes. Det er ikke noget, vi kan gøre alene. Det store arbejde ligger ude i klubberne, og vores opgave er at sikre os, at klubberne er klædt på til at løfte den ekstremt vigtige opgave”, siger direktør i Badminton Danmark Charlotte Malmroes i en kommentar til delanalysen.

Udviklingsprojektet er et samarbejde imellem Badminton Danmark og Danmarks Idrætsforbund, og den 1. delanalyse er udarbejdet af forskningsansvarlig analytiker i Danmarks Idrætsforbund Kasper Lund Kirkegaard. Han siger om resultatet.

”Badmintonkulturen står over for en stor udfordring, hvis udviklingen skal vendes. Men hvis alle foreninger bidrager, kan det stadig lykkes. Forudsætningen er dog, at man hele vejen rundt begynder at tage udviklingen alvorligt og ikke længere negligerer udfordringen.”

”Rent metodisk kan vi se, at der er stor forskel på hvilke klubber, der klarer sig godt og dårligt. Helt generelt set må vi konstatere, at det er de store klubber, der har klaret de seneste 10 år langt bedre end mellemstore og i særdeleshed små klubber. At medlemsudvikling afhænger så entydigt af klubbernes størrelse er afgørende for de tiltag, der skal tages i de kommende år for at vende den negative medlemsudvikling.”