Moderklubber og vidensbank

Store tennisklubber skal fremover hjælpe de mindre tennisklubber. Det skal føre til, at de seneste års fremskridt i dansk tennis kan fastholdes.
28. feb 2014
Store tennisklubber skal fremover hjælpe de mindre tennisklubber. Det skal føre til, at de seneste års fremskridt i dansk tennis kan fastholdes.
Dansk Tennis Forbund (DTF) og DIF’s tidligere udviklingsprojekt, hvor blandt andet konceptet Voksenintroduktion spillede en stor rolle, resulterede i en række nye DTF-klubber og mange nye tennisspillere. Det nye udviklingsprojekt ”Moderklubber og vidensdeling i Tennisdanmark”, som løber frem til udgangen af 2017, skal sørge for, at fremgangen bliver fastholdt og udbygget.

Klubudvikling er essensen i det nye udviklingsprojekt. Det nyskabende initiativ er, at landets største tennisklubber fremover skal påtage sig en rolle som moderklubber. Disse moderklubber skal samarbejde med de mindre klubber, som ligger i geografisk nærhed af moderklubberne. Samarbejdet indebærer, at moderklubberne tilbyder fælles aktiviteter som stævner, træningstilbud, sommerskoler og turneringer. Aktiviteterne kan ligge i både moderklubben eller i satellitklubben, og samarbejdet skal føre til et højere aktivitetsniveau begge steder.

DTF’s klubudviklingskonsulenter vil som en del af udviklingsprojektet ruste de store klubber til at påtage sig rollen som moderklub ved at hjælpe med trænersamarbejder, klubudviklingsforløb, partnerskaber med folkeskoler osv. Moderklubberne skal indgå en forpligtende samarbejdsaftale med DTF.

Direktør i DTF, Sune Irgens Alenkær, er glad for, at DTF og DIF har indgået en aftale om et nyt ambitiøst udviklingsprojekt.

”Øget samarbejde og vidensdeling landets klubber imellem er essentielt for udviklingen og håbet om medlemsvækst på landsplan. Klubberne har i mange år efterspurgt konkrete redskaber i denne henseende, og vi opfylder ønskerne nu,” siger Sune Irgens Alenkær.

Vidensbank
Den anden del af udviklingsprojektet består i, at der bliver oprettet en vidensbank, hvor klubberne kan trække på DTF’s og andre klubbers gode erfaringer. Det kan være erfaringer om rekruttering af frivillige ledere, sponsorarbejde, medlemsrekruttering og turneringsafholdelse. DTF’s klubudviklingskonsulenter bliver ofte mødt af de samme spørgsmål, og svarene findes ofte i form af de gode eksempler fra andre klubber. Derfor skal de gøres tilgængelige via vidensbanken.

”Vi oplevede nogle gode resultater i forbindelse med det første udviklingsprojekt. En effektiv klubudvikling og et struktureret samarbejde klubberne imellem er afgørende for, at vi kan få glæde af de resultater fremadrettet. Det er baggrunden for det nye udviklingsprojekt”, siger Morten Mølholm Hansen, der er udviklingschef i DIF.

Projektet har et samlet budget på 3,7 millioner kroner, hvoraf DIF bidrager med de 1,8 millioner kroner.

Målsætninger for antallet af moderklubber/satellitklubber:
2014: 5/20
2015: 10/40
2016: 15/60
2017: 20/70

Målsætning for klubvækst i DTF:
15 nye klubber inden udgangen af 2017

Målsætning for antallet af klubber, der benytter vidensbanken:
2014: 40
2015: 70
2016: 100
2017: 150

Målsætning for årlig vækst i antallet af medlemmer:
2014: 1.000
2015: 1.500
2016: 2.000
2017: 2.000