Få et kursus i Naturformidling

Specialt kano-, kajak- og ro-folket kan få nye værktøjer til at gennemføre ture i naturen.
28. feb 2014
Specialt kano-, kajak- og ro-folket kan få nye værktøjer til at gennemføre ture i naturen.

DIF udbyder nu et kursus i naturformidling fra kano, kajak og robåd. Kurset retter sig især mod medlemmer af klubber under Dansk Kano og Kajak Forbund og Dansk Forening for Rosport, men er åbent for alle interesserede.

På kurset får deltagerne værktøjer til at gennemføre egen tur med naturformidling, drejebog til konkret tur i eget ro-område, netværk med andre naturinteresserede roere, og en oversigt over oplagte naturfænomener man kan "opdage" på en tur. Kursisterne får også overblik over lovgivning og regler for færdsel og adgang, og vi snakker om hensynsfuld adfærd.

Ekstra kvalitet
Naturoplevelsen styrkes når naturen formidles, og man på den måde får øjne og ører op, for hvad der rør sig over, under og omkring én. Det giver en ekstra kvalitet til turen, og der er efterspørgsel på den ekstra værdi naturoplevelsen kan give til udendørs idrætterne. Ved at lave formidlingsture kan klubberne være med til at skabe større interesse for deres idræt og klubben får flere nye brugere.

Kurset afvikles lørdag 3. maj kl. 10-15 hos kajakklubben ved Esrum Sø. Prisen er 250 kr. og sidste frist for tilmelding er 6. april.

Tilmelding foregår her.