Digitale børneattester - sådan

Fra 1. april 2014 bliver det muligt at indhente børneattester digitalt gennem politi.dk eller virk.dk, og fra 1. november bliver det et krav, at børneattesterne indhentes digitalt. Anmodning om børneattester i papirformat bortfalder således fra 1.november 2014.
29. jan 2014
Fra 1. april 2014 bliver det muligt at indhente børneattester digitalt gennem politi.dk eller virk.dk, og fra 1. november bliver det et krav, at børneattesterne indhentes digitalt. Anmodning om børneattester i papirformat bortfalder således fra 1.november 2014.

På et møde den 27. januar deltog DIF i et møde i Kulturministeriet, hvor Rigspolitiet orienterede om ændringer i proceduren for indhentning af børneattester. I fremtiden bliver arbejdsgangen papirfri og ser ved, at foreningerne (arbejdsgiveren) via deres CVR-nummer og NemID (erhverv) skal logge sig på politi.dk eller virk.dk, når de skal indhente børneattester på trænere eller ledere. Herefter indtastes navn og CPR-nummer på den træner eller leder, som børneattesten vedrører. Der kan indtastes op til 50 navne (træner/ledere) pr. anmodning.

Derefter afsender foreningen anmodningen om at indhente børneattesten via systemet til trænerens/lederens e-boks. Træneren/lederen har herefter 14 dage til at besvare henvendelsen. Når træneren/lederen har modtaget henvendelsen, går vedkommende ind via sin NemID og sit CPR nummer og giver samtykke til indhentelse af oplysninger i kriminalregistret.

Så behandler systemet anmodningen og samtykket og sender herefter en erklæring til foreningen. Herefter kan foreningen udprinte en børneattest. Der undgås således nogen form for ”papirgang” mellem forening og træner/leder, men systemet kræver pr. 1/11 2014, at trænere og ledere har en e-boks og er brugere af NemID for at en børneattest kan indhentes.

14 dage til samtykke
Såfremt en træner/leder ikke besvarer henvendelse til sin e-boks inden 14 dage, vil systemet give en meddelelse tilbage til foreningen/arbejdsgiveren og meddele, at der ikke er givet samtykke. Den pågældende træner/leder kan herefter ikke varetage opgaver med direkte kontakt til børn og unge under 15 år eller en opgave, hvor pågældende færdes fast blandt børn og unge under 15 år.

Siden 2005 har foreningerne skullet indhente børneattester ved nyansættelser af trænere og ledere, som har lederansvar for børn og unge under 15 år. I 2012 blev reglerne skærpet til at omfatte personer, som via deres arbejde færdes fast på steder, hvor der er børn under 15 år.