Fysisk aktivitet skal gøre en god skole bedre

Om godt et halvt år træder den nye skolereform i kraft. Det er en reform, vi i DIF har støttet helhjertet i processen fra idé til vedtaget lov.
27. jan 2014
Om godt et halvt år træder den nye skolereform i kraft. Det er en reform, vi i DIF har støttet helhjertet i processen fra idé til vedtaget lov.

Reformen afspejler den forskningsbaserede dokumentation af, at der er en klar sammenhæng mellem det at være fysisk aktiv og bedre indlæring. Vi ser reformen som et syvmileskridt i retning af både at kunne få styrket kvaliteten i idrætsundervisningen og samtidig give børnene en fysisk mere aktiv skoledag.

Folkeskolen har flere end 550.000 elever fordelt på godt 1.300 skoler landet over, så det er en betydelig opgave kommuner, skoler og lærere står overfor, når reformen skal implementeres. I DIF vil vi gerne bidrage til, at reformen bliver en succes. Derfor har vi afsat midler i vores budget for både 2014 og 2015 – dels til at understøtte samarbejdsprojekter mellem skoler og idrætsforeninger – dels til at understøtte udvikling af bedre efteruddannelse af lærere og pædagoger.

Skal få erfaringer
Vi oplever stor interesse fra både kommuner, skoler og idrætsforeninger for at inddrage idrætsforeningerne i en fysisk mere aktiv skoledag. For at afprøve samarbejdsmodeller igangsætter vi nu pilotprojekter, hvor et mindre antal kommuner og specialforbund i fællesskab gør sig erfaringer med et tættere samspil, som efterfølgende kan deles med alle kommuner og idrætter under DIF. Et eksempel kan være en partnerskabsmodel, hvor en skole indgår et partnerskab med en eller flere lokale idrætsforeninger, hvor sidstnævnte leverer idrætsaktiviteter til eksempelvis en hel årgang på skolen i en periode. Afklaring af struktur og organisering er centrale omdrejningspunkter her.

På efteruddannelsesområdet står kompetencer og udvikling centralt for os. Vi vil gerne bidrage på de områder, hvor vi i idrætten er stærke – det kan fx være på viden om aldersrelateret træning, idrættens værdier eller viden om specifikke idrætter, så skolebørnene møder et bredt idrætsbillede i skolen.

Elementer fra idrætten
Vi anerkender fuldt ud lærerenes centrale rolle i undervisningen. For at støtte lærerne i deres arbejde ønsker vi at inddrage elementer fra idrætten, som kan flytte idrætsundervisningen og bevægelsestilbuddene i en positiv retning. Det kan handle om at lade sig inspirere af, hvordan man arbejder med det gode træningsmiljø i idrætsforeningen. Eller om at sikre at den understøttende undervisning har et progressivt afsæt, der gennem forskellige grundøvelser sigter mod at opøve en særlig færdighed hos eleven.

Det overordnede mål er at sikre kvalitet i idrætsundervisningen og i bevægelsestilbuddene til børnene. Med den kommende reform har vi et godt afsæt for at gøre en god folkeskole meget bedre. Hvordan vi gør det, er det centrale tema, når DIF i slutningen af januar samler flere hundrede centrale aktører til konferencen ”Verdens mest aktive folkeskole”.