En godkendelse er en godkendelse

Appelinstansens kendelse i badmintonsagen bygger på, at en godkendelse ikke kan ændres med tilbagevirkende kraft.
27. jan 2014
Appelinstansens kendelse i badmintonsagen bygger på, at en godkendelse ikke kan ændres med tilbagevirkende kraft.

DIF-idrættens Højeste Appelinstans (Appelinstansen) har i går, 26. januar 2014, udsendt sin kendelse i sagen om Vendsyssel Elite Badmintons (VEB) brug af fire udenlandske spillere, herunder hollænderen Eric Pang, i badmintonligakampen mod Højbjerg Badminton Klub (HBK) 7. november 2013.

Allerede 17. januar 2014 blev klubberne meddelt Appelinstansens konklusion i sagen. Den betød nemlig, at det oprindelige resultat af kampen mellem VEB og HBK stod ved magt, og at VEB derfor skulle indtræde i medaljeslutspillet, der startede i sidste uge.

Appelinstansen lægger i sin kendelse bl.a. til grund, at Badminton Danmark forud for kampen 7. november 2013 mod HBK havde godkendt VEB’s ansøgning om, at Eric Pang kunne benyttes i kampen med status som ”dansker” efter turneringsreglementet for Badmintonligaen. En sådan godkendelse kan kun tilbagekaldes med fremadrettet virkning og med et passende varsel. Derfor skulle det faktiske resultat af kampen stå ved magt.

Da VEB derfor allerede på baggrund af godkendelsen fra Badminton Danmark havde været berettiget til at benytte de i alt fire udenlandske spillere, som faktisk blev benyttet i kampen mod HBK, fandt Appelinstansen det unødvendigt at tage stilling til, om tilbagekaldelse af godkendelsen – og dermed håndhævelsen af Badminton Danmarks turneringsregler i det foreliggende tilfælde – var i strid med EU-rettens regler om fri bevægelighed. Samtidig afviste Appelinstansen VEB’s generelle påstand om frit at kunne benytte spillere med EU-status på ligaholdet. Denne påstand var nemlig efter sin formulering for bred til at kunne tages under påkendelse.

Læs Appelinstansens kendelse fra 26. januar 2014.