Børneattest-arbejde digitaliseres

Arbejdet med at indhente børneattester fra trænere og ledere i blandt andet idrætsforeningerne digitaliseres nu. Det betyder, at der fremover ikke vil være blanketter/papirgange mellem forening og træner.
3. jan 2014
Arbejdet med at indhente børneattester fra trænere og ledere i blandt andet idrætsforeningerne digitaliseres nu. Det betyder, at der fremover ikke vil være blanketter/papirgange mellem forening og træner.
Det er Rigspolitiet, som har udviklet et digitalt system til indhentelse af børneattester. Indhentelsen vil frem over ske via foreningernes CVR-nummer, og henvendelsen til trænerne/lederne vil ske via deres e-boks. Herefter kan trænerne/lederne ved at anvende NemID give samtykke til indhentelse af oplysninger i Kriminalregisteret.

Det vil således ikke længere være nødvendigt for foreningerne at udskrive blanketter og indhente fysiske underskrifter.

Idrætsorganisationerne deltager den 27. januar i Kulturministeriet i et møde, hvor Rigspolitiet vil præsentere det nye elektroniske system. Umiddelbart herefter vil foreningerne få nærmere besked.

Siden 2005 har foreningerne skullet indhente børneattester ved nyansættelser af trænere og ledere, som har lederansvar for børn og unge under 15 år. I 2012 blev reglerne skærpet til at omfatte personer, som via deres arbejde færdes fast på steder, hvor der er børn under 15 år.