Årets Idrætskommune er Holstebro, Roskilde eller Skive

Årets Idrætskommune vinder 200.000 kr. og kåres på DR’s sportsgalla 4. januar.
5. dec 2013
Årets Idrætskommune vinder 200.000 kr. og kåres på DR’s sportsgalla 4. januar.

Ti kommuner har været indstillet til at blive Årets Idrætskommune 2013. DIF har nu skåret feltet ned til tre kandidater, som er Holstebro, Roskilde og Skive. Vinderen kåres i Boxen i Herning 4. januar 2014, når DR afholder ’Sport 2013’, som er årets største sportsfest med prisuddelinger og musik fra blandt andre Thomas Helmig.

Udover æren og brandningværdien i at kunne kalde sig Årets Idrætskommune, så modtager vinderen 200.000 kroner til et nyt idrætsprojekt i kommunen. Vinderen bliver den kommune, der har gjort den største og mest markante indsats for den lokale idræt i 2013.

Prisen må ikke forveksles med DIF’s kommuneundersøgelse fra efteråret, hvor DIF rangerede alle 98 kommuner efter, hvor gode forhold foreningsidrætten har. Årets Idrætskommune omhandler udelukkende initiativer i 2013, mens rangeringen i kommuneundersøgelsen er et billede på det kommunale idrætsarbejde på 22 afgrænsede områder gennem en årrække.

Der er opstillet fire kriterier for at blive Årets Idrætskommune 2013:

 • styrkelse af frivilligheden
 • styrkelse af foreningsidrætten
 • fastholdelse af teenagere i foreningsidrætten
 • forbedring af de kommunale idrætsfaciliteter

Kort om de tre nomineringer
Holstebro Kommune har i 2013 blandt andet…

 • …styrket idrættens administrative kompetencer i forvaltningen med ansættelse af tre nye medarbejdere.
 • ...igangsat ’Fit Deal’, som udbyder fleksible og uforpligtende foreningsidrætstilbud til voksenmotionister.
 • ...skabt gode rammer for teenagere gennem forskellige facilitetsforbedringer og udviklet dem i samarbejde med teenagerne.
 • ...arbejdet for at styrke foreningsidrætten i det sociale boligområde ”Trekanten”, så alle børn og unge uanset etnisk baggrund har mulighed for at dyrke idræt.

Roskilde Kommune har i 2013 blandt andet…

 • …forenklet og afbureaukratiseret foreningernes arbejde ved fx at samle lokalebooking og tilskudsansøgninger i ét digitalt system, ved at harmonisere tilskuddet til de private haller, så det bliver billigere at benytte faciliteterne og ved at lempe dokumentationskravene til foreningernes regnskaber.
 • …afdækket det nuværende og fremtidige facilitetsbehov med en idrætsfacilitetsanalyse. I samme omgang har kommunen udbygget Roskilde Kongres- og Idrætscenter, så blandt andet bordtennis og håndbold får markant bedre vilkår. Udbygningen øger desuden mulighederne for at tiltrække store idrætsarrangementer til Roskilde.
 • …igangsat ungeprojekterne ’Like My Life’, hvor unge der endnu ikke er idrætsaktive, kan prøve forskellige fritidsaktiviteter. Og Roskilde2Go der er et idræts- og kulturpas, hvor unge for få midler kan dyrke idræt og gå til koncerter ubegrænset i 2 x 12 uger om året.

Skive Kommune har i 2013 blandt andet…

 • …opgraderet tilskuddet til Skive Idrætssamvirke, så det har været muligt at fuldtidsansætte en sekretariatsleder til både at skabe tættere samarbejde mellem kommunen og idrætten og sikre idrættens interessevaretagelse i kommunale sammenhænge.
 • …integreret idrætten på de lokale ungdomsuddannelser. Det ses fx på Skive Handelsskole, som har lanceret Skive Sportscollege, der samarbejder med idrætsforeningerne og giver eleverne mulighed for at trække på de mest kompetente trænere og ledere fra lokalområdet.
 • …taget første skridt i et stort vandprojekt med indvielsen af Salling Aquapark, som ikke kun skal komme de lokale borgere og idrætsforeninger til gode. Projektet har også potentiale til at tiltrække turister og sportsdykkere fra ind- og udland.

Det er ottende gang, at DIF kårer Årets Idrætskommune. Tidligere vindere er Fredericia (2006), Ballerup (2007), Svendborg (2008), Gentofte (2009), Høje-Taastrup (2010), Viborg (2011) og Aalborg (2012).